Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen   Click to listen highlighted text! Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen
Wmo-raad Sittard-Geleen

In de toegang tot de zorg staan de regels centraal en niet de burger!

In de toegang tot de zorg staan de regels centraal en niet de burger!

In zijn rapport “Zorgen voor burgers” komt de Nationale ombudsman tot de conclusie dat bij de toegang tot zorg en ondersteuning de regeltjes nog steeds centraal staan en niet de burger die deze zorg en ondersteuning nodig heeft.
In de zorg en ondersteuning kan de burger te maken krijgen met vier verschillende wetten en de daaraan gekoppelde regelgeving. Namelijk de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz), De Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Hierdoor is een versnippering ontstaan en de daaraan onvermijdelijke bureaucratische rompslomp. Burgers die om zorg en ondersteuning vragen worden vaak van het kastje naar de muur gestuurd en lopen vast in hokjesdenken van de overheid en wordt integrale hulpverlening belemmerd.
De ervaring van vele burgers is dat in keukentafelgesprekken vaak slecht wordt geluisterd naar de ondersteuningsbehoefte van de burger en wat vanuit de persoonlijke situatie aan ondersteuning nodig is en dat gemeente met name naar kostenplaatsje kijken.
De overgang van zorg en ondersteuning vanuit de ene wet naar de andere wet (bijv. vanuit de Wmo naar de Wlz) sluit slecht tot niet op elkaar aan. De zorg en ondersteuning vanuit de ene wet (bijv. Wmo) wordt onmiddellijk stopgezet, maar de deze zorg en ondersteuning van de  andere wet (bijv. Wlz) is nog niet geregeld. De zorgbehoevende krijgt dus enige tijd niet de adequate zorg en ondersteuning die men nodig heeft. Er ontstaat een zgn. “Zorgval”.
Zo zijn er nog vele zaken te noemen die niet lopen zoals ze zouden moeten lopen en waar de zorgbehoevende uiteindelijk de dupe van is. Er is, volgens de Nationale ombudsman, vanuit de overheid en gemeente nog veel te veranderen en te verbeteren in de zorg en ondersteuning van haar burgers en inwoners. In zijn rapport benoemt de Nationale ombudsman de knelpunten en biedt ook oplossingen.
Op de website van de Nationale ombudsman kunt u het gehele rapport en een samenvatting downloaden.

Click to listen highlighted text!