Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen   Click to listen highlighted text! Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen
Wmo-raad Sittard-Geleen

Zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers

Zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers

Uit een eerder onderzoek van de Nationale ombudsman naar knelpunten die burgers ervaren bij de toegang tot zorg (‘Zorgen voor burgers’ d.d. 14 mei 2018) kwamen onder andere knelpunten naar voren ten aanzien van de continuïteit van de zorg. Eén daarvan was de zogenoemde zorgval. Deze zorgval blijkt voor te komen bij (oudere) mensen met dementie, die op een wachtlijst staan voor opname in een verpleeghuis.

Bevindingen en signalen van Alzheimer Nederland gaven de Nationale ombudsman aanleiding om specifiek voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, een nader onderzoek in te stellen naar knelpunten bij de toegang tot zorg. Doel van dit onderzoek is om aandacht te vragen voor deze groep en inzicht te geven in hun problemen bij de toegang tot zorg. In dit onderzoek stonden de volgende vragen centraal:
Wat zijn de specifieke knelpunten waar mensen met dementie en hun mantelzorgers tegen aanlopen bij de toegang tot zorg en ondersteuning en wat mogen zij in dat opzicht van de overheid verwachten?

De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in het rapport ‘Borg de zorg’ (21 november 2018). De conclusie is dat mensen met dementie en hun mantelzorgers bij de overheid tegen onredelijke drempels oplopen en verstoken blijven van de benodigde ondersteuning.
Het gehele rapport en de samenvatting kunt u vinden op de website van de Nationale ombudsman.

Click to listen highlighted text!