Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen   Click to listen highlighted text! Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen
Wmo-raad Sittard-Geleen

Wmo-raad

Wmo-raad

Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. Wmo-raad is een actief adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan de gemeente Sittard-Geleen over de Wet maatschappelijke ondersteuning, afgekort de Wmo. De vergaderingen van de Wmo-raad zijn openbaar en worden vooraf publiekelijk bekend gemaakt. De gemeente Sittard-Geleen is verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet maatschappelijke ondersteuning. De leden van de Wmo-raad hebben affiniteit met verschillende achterbannen, zoals jeugd, chronisch zieken, gehandicapten, ouderen, mantelzorgers, vrijwilligers en mensen met een verstandelijke beperking.

‘Maatschappelijke ondersteuning’ bestaat uit een aantal taken, zoals leefbaarheid van de gemeente, informatie en advies over hulp en ondersteuning, zorgen dat mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking mee kunnen doen en het ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers. De gemeente zorgt er bijvoorbeeld voor dat openbare ruimtes toegankelijk zijn voor mensen met een beperking of dat er opvang en begeleiding is wanneer mensen niet meer thuis kunnen wonen.

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor:
– Jeugdwet
– Participatiewet
– Extramurale begeleiding van burgers
Daarnaast moeten gemeenten ervoor zorgen dat mantelzorgers niet overbelast raken.

De Wmo is dus een wet die alle burgers, jong en oud, betreft. De wet gaat er namelijk van uit dat burgers, waar nodig, voor elkaar zorgen. De overheid gaat pas hulp bieden, als de eigen omgeving van de zorgvrager, de juiste ondersteuning niet kan bieden. U maakt dus deel uit van deze zogeheten ‘zorgzame samenleving’ en daarom kan ook op u een beroep worden gedaan.

Kortom: De Wmo-raad adviseert de gemeente Sittard-Geleen over alle aspecten van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Click to listen highlighted text!