Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen   Click to listen highlighted text! Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen
Wmo-raad Sittard-Geleen

Organisatie Wmo-raad

Organisatie

Elke gemeente moet de wetgeving van de overheid verwerken in beleidsplannen en uitvoeringsplannen. Om te zorgen dat het draagvlak voor deze plannen groot is, moet de gemeente overleggen met cliënten en belangenorganisaties. Die hebben zich verenigd in de Wmo-Raad. De gemeente moet de plannen ter beoordeling tijdig overleggen aan de Wmo-Raad voor advies. In de Wmo-Raad is een commissie advies speciaal belast met het beoordelen van gemeentelijke plannen. De Wmo-Raad doet dus niet aan individuele hulpverlening of cliëntondersteuning. Dat gebeurt via de belangenorganisaties en bijvoorbeeld MEE, PIW en Movisie.

De Wmo-raad kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Dat heeft deWmo-raad Sittard-Geleen in 2013 onder andere gedaan over de Hoofdlijnennotitie Wmo, het Mantelzorgcompliment en het CVV, het collectief vraagafhankelijk vervoer. Dankzij dat laatste advies is er een hardheidsclausule in de regeling opgenomen.

In de Wmo-raad Sittard-Geleen zitten vertegenwoordigers van belangenorganisaties, te weten: diverse ouderenorganisaties, adviesraad CG-beleid Sittard-Geleen, het Sociaal Overleg, Inloophuis Bie Zefke, Platform Multicultureel Sittard, de MS-vereniging, SOL Kansplus, Clientenraad Orbis GGZ, vakbonden, Platform voor Kerken Geleen en Born.

De Wmo-raad komt vier keer per jaar bijeen. Deze vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het gemeentehuis van Geleen.

Het Bestuur vergadert ca. 8 keer per jaar. Vast onderdeel van het overleg met de gemeente vormt het Ambtelijk Overleg. Daarin lichten de betrokken ambtenaren van de gemeente de voorgenomen plannen toe. Deze bijeenkomsten dienen onder andere ook als informatievoorziening voor de adviezen die de Wmo-raad uitbrengt.

 

Click to listen highlighted text!