Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen   Click to listen highlighted text! Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen
Wmo-raad Sittard-Geleen

Flyer Wmo-raad

Flyer Wmo-raad Sittard-Geleen

Wmo-raad Sittard-Geleen heeft een flyer uitgebracht. De tekst, opgenomen in de flyer, kunt u hier lezen. Tip: arceer de gehele tekst of een gedeelte van de tekst en klik vervolgens op de luidspreker. Dan wordt de tekst voorgelezen. 

Wmo-raad Sittard-Geleen is er ook voor u!

Adviserende rol Wmo-raad
Wmo-raad Sittard-Geleen is een actief adviesorgaan. Deze raad stelt zich ten doel om de inwoners nog meer te betrekken bij de onderwerpen die met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verband houden. Zodat de Wmo-raad Sittard-Geleen de gemeente nog beter kan adviseren. Wij willen weten wat er speelt. De Wmo-raad is niet de instantie waar u als cliënt aanvragen indient. Hiervoor verwijzen wij u naar het Wmo-adviescentrum. 

Voor wie geldt de Wmo
De Wmo is er voor alle burgers. Voor mensen met beperkingen door onder meer ouderdom of een handicap en/of een psychisch probleem. Ook vallen de
maatschappelijke opvang en de bestrijding van huiselijk geweld onder de Wmo. 

Onze missie
Waarom is de Wmo-raad Sittard-Geleen actief? Wij willen een bijdrage leveren aan de inclusieve samenleving. Dit houdt in dat iedere inwoner in de gemeente op
gelijkwaardige wijze deel moet kunnen uitmaken van de samenleving.

Onze visie
Hoe pakken we het aan?
Wmo-raad Sittard-Geleen is actief betrokken bij de ontwikkeling, inspraak en participatie van het Wmo-beleid. Het betrekken van inwoners met een beperking bij de voorbereiding van de adviezen is van groot belang. Wij streven een open en actieve dialoog na met het College van B&W en de verantwoordelijke ambtenaren van de gemeente. Kijk op www.wmoraad-sittardgeleen.nl

Sittard-Geleen inclusief
Toepassen VN verdrag door de gemeente. In het verdrag van de Verenigde Naties (VN verdrag) zijn de rechten van mensen met een beperking vastgelegd.
De gemeente Sittard-Geleen geeft ambtelijke ondersteuning bij het toepassen van het verdrag. Uitgangspunt van het verdrag is dat mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen in de inclusieve samenleving. Dit betekent dat mensen met een beperking meedoen en erbij horen. In een inclusieve samenleving kunnen mensen met een beperking precies dezelfde dingen doen als mensen zonder beperking. Bijvoorbeeld zelfstandig wonen, werken, reizen en naar school gaan. Op onze website www.wmoraad-sittardgeleen.nl kunt u meer informatie vinden.

Adviesraden actief
De gemeente Sittard-Geleen is verantwoordelijk voor het beleid en uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet en Jeugdwet. 

In Sittard-Geleen is naast de ‘Wmo-raad Sittard-Geleen’ ook het ‘Sociaal Overleg Sittard-Geleen’ en de ‘Jongerencliëntenraad (JCR)’ werkzaam als adviesraad van het College van B&W. Voor meer informatie bel 14046. 

Cliëntondersteuning
De cliëntondersteuner helpt u om zo goed mogelijk te beslissen over uw hulp of zorg. Een cliëntondersteuner werkt altijd onafhankelijk, dus los van de gemeente of (Wmo-) aanbieders. Uw belang staat altijd voorop. Heeft u behoefte aan ondersteuning? Bel dan het centrale telefoonnummer MEE Zuid-Limburg: 088-0102222 (bellen tussen 08.30 uur – 12.30 uur). 


CONTACT
Gemeente Sittard-Geleen
Wmo adviescentrum 

Zuyderland Medisch Centrum
Dr. H. van der Hoffplein 1
6162 BG Sittard-Geleen

Tel. 046 – 477 8841 of bel 14046
wmo@sittard-geleen.nl / www.zuyderland.nl


OPENINGSTIJDEN:
U bent welkom met en zonder afspraak van  maandag t/m vrijdag tussen 9.00 uur – 13.00 uur.


CONTACT
Wmo-Raad Sittard-Geleen
info@wmoraad-sittardgeleen.nl
www.wmoraad-sittardgeleen.nl

Click to listen highlighted text!