Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen   Click to listen highlighted text! Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen
Wmo-raad Sittard-Geleen

Weetjes


Onderstaand treft u weetjes aan: een keur aan verschillende artikelen die interessant voor u kunnen zijn.
Kijk voor meer Weetjes in het “Archief Weetjes”!

Rapportage Sociaal Domein

27 september 2018: Wist u dat in Sittard-Geleen steeds meer Wmo-cliënten kiezen voor Zorg in Natura (ZiN / 87%) in plaats van voor het Persoonsgebonden budget (Pgb / 13%).
De licht stijgende trend uit 2017 van het aantal Wmo voorzieningen dienstverlening en het aantal cliënten zet zich in 2018 voort. De ontwikkelingen die mogelijk van invloed zijn op deze stijging zijn echter niet met zekerheid vast te stellen. Oorzaken kunnen enerzijds de instroom van 18-plussers zijn, nu er geen verlengde jeugdwet meer is, en anderzijds het sneller afschalen van beschermd wonen.
Zie voor meer informatie de 2e kwartaalrapportage 2018. In de “Toelichting” bij ieder overzicht wordt meer inzicht gegeven in de cijfers.

Kwartaalrapportages Sociaal Domein:
1ste kwartaalrapportage 2018
4e kwartaal 2017
3e kwartaal 2017
2e kwartaal 2017

Omnibuzz

20 november 2017: Wist u dat Omnibuzz alweer bijna een jaar voor 32 Limburgse gemeenten het Wmo-vervoer regelt.
In Juli 2017 heeft Omnibuzz samen met Arriva de “Voor Elkaar Pas” geïntroduceerd. De Voor Elkaar Pas is een nieuwe OV-chipkaart waarmee Wmo-ers in de 32 deelnemende gemeenten kunnen reizen in zowel het Openbaar als ook het Omnibuzz vervoer. De Omnibuzz klanten hebben de Voor Elkaar Pas zeer positief ontvangen en inmiddels is deze pas door 9.000 Omnibuzz klanten aangevraagd. Daarnaast zijn er ruim 7.000 begeleiderspassen aangevraagd door de Omnibuzz klanten. Bijna 60% van de passen is aangevraagd door klanten van Omnibuzz in Zuid-Limburg.
Meer informatie kunt u ook vinden in de Nieuwsbrief 04-2017 van Omnibuzz, in het Persbericht van Omnibuzz over de ‘Voor Elkaar Pas’ en uiteraard ook op de website van Omnibuzz.

Samenspel formele en informele zorg

25 februari 2017: Wist u dat een van de uitdagingen voor zorg en ondersteuning het samenspel is tussen formele en informele zorg. Ook professionals in wijkteams vinden dit belangrijk, maar komen er tegelijkertijd onvoldoende aan toe. Uit onderzoek blijkt dat 43 procent van de wijkteams weinig tijd besteedt aan het organiseren van informele netwerken. Het is opvallend dat zo’n belangrijke doelstelling nog weinig uit de verf komt.
Door “Intergaal werken in de wijk”, een samenwerking van diverse organisaties in het sociale domein o.a. Movisie, is dit samenspel in kaart gebracht en kunt u lezen in de brochure “Sociale wijkteams en informele zorg. Issues die spelen en oplossingen die werken”.

Bestaat er een Mantelzorgvergoeding?

17 februari 2017: Wist u dat er geen algemene vergoeding voor mantelzorg bestaat. Als mantelzorger kunt u echter wel aanspraak maken op een aantal vergoedingen. Zo zijn er vergoedingen voor reizen en parkeren en is er extra kinderbijslag voor gehandicapte kinderen.
Op de website van Mezzo staan de mogelijkheden van deze vergoedingen op een rij.

Decentralisaties hebben bureaucratie niet verminderd!

06 december 2016: Wist u dat een van de doelstellingen van de decentralisaties was het vereenvoudigen van de toegang tot voorzieningen en terugdringen van de bureaucratie! Maar een jaar na de invoering van de decentralisaties zijn mensen nog even veel tijd kwijt met hun aanvraag als voor de decentralisaties. Uit een onderzoek van Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, naar de bureaucratie bij aanvraagprocedures voor sociale voorzieningen bij gemeenten blijkt de toegang tot deze voorzieningen nog steeds complex te zijn. Actal stelt ook vast dat de gemeenten weliswaar hard bezig om de procedures te vereenvoudigen, maar dat de mensen die hulp aanvragen daar voorlopig nog te weinig van merken.
Ten aanzien van het keukentafelgesprek valt er volgens Actal nog veel winst te behalen door verbetering van de kwaliteit van dit gesprek. Mensen die namelijk prettig worden geholpen, ervaren de aanvraag als minder ingewikkeld en minder bureaucratisch. Zeker wanneer de aanvraag begrijpelijk blijft en minder juridisch jargon bevat.
Het gehele artikel kunt u lezen in Binnenlands Bestuur.

 

Dé mantelzorger bestaat niet & mantelzorg doe je samen

15 november 2016: Wist u dat wanneer u langdurig en intensief voor een familielid of vriend met een beperking of ziekte zorgt, u mantelzorger bent. Mantelzorg geeft voldoening, maar kan ook belastend en zwaar zijn. Met name aparte groepen mantelzorgers, zoals werkende, allochtone, jonge en overbelaste mantelzorgers krijgen vaak onvoldoende aandacht. De Steunpunten mantelzorg hebben daarom steeds meer aandacht voor deze groepen mantelzorgers, vooral omdat ze allemaal te maken hebben met een ander mantelzorgprobleem. Dé mantelzorger bestaat niet! De ene mantelzorg is namelijk niet de andere en mantelzorgers mogen zeker niet tussen wal en schip vallen, maar moeten altijd ergens terecht kunnen met hun specifieke vragen en problemen. Maar ook is het van belang dat de mantelzorger zijn zorg(en) kan delen, want mantelzorg doe je samen!
Het gehele artikel “Dé mantelzorger bestaat niet!” uit Zorgbelang@ctueel, de Nieuwsbrief van het Huis voor de Zorg, kunt u hier lezen. Op de website van Mezzo vindt u tips om zorg(en) te delen, zodat u het als mantelzorger langer kunt volhouden.

 

 

 

Click to listen highlighted text!