Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen   Click to listen highlighted text! Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen
Wmo-raad Sittard-Geleen

Weetjes


Rapportage Sociaal Domein

27 september 2018: Wist u dat in Sittard-Geleen steeds meer Wmo-cliënten kiezen voor Zorg in Natura (ZiN / 87%) in plaats van voor het Persoonsgebonden budget (Pgb / 13%).
De licht stijgende trend uit 2017 van het aantal Wmo voorzieningen dienstverlening en het aantal cliënten zet zich in 2018 voort. De ontwikkelingen die mogelijk van invloed zijn op deze stijging zijn echter niet met zekerheid vast te stellen. Oorzaken kunnen enerzijds de instroom van 18-plussers zijn, nu er geen verlengde jeugdwet meer is, en anderzijds het sneller afschalen van beschermd wonen.
Zie voor meer informatie de 2e kwartaalrapportage 2018. In de “Toelichting” bij ieder overzicht wordt meer inzicht gegeven in de cijfers.

Kwartaalrapportages Sociaal Domein:
1ste kwartaalrapportage 2018
4e kwartaal 2017
3e kwartaal 2017
2e kwartaal 2017

Click to listen highlighted text!