Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen   Click to listen highlighted text! Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen
Wmo-raad Sittard-Geleen

Veel financieel kwetsbare ouderen maken geen gebruik van inkomensvoorzieningen!

Veel financieel kwetsbare ouderen maken geen gebruik van inkomensvoorzieningen!

De Nationale ombudsman concludeert  in zijn onderzoek ‘Met te weinig genoegen nemen’ dat voor veel ouderen, in een financieel kwetsbare positie, wetten en regels te ingewikkeld zijn. De afstand tot de overheid is vaak groot of er is gebrek aan vertrouwen. Zij maken daardoor niet altijd gebruik van inkomensvoorzieningen, terwijl ze daar wél recht op hebben. Soms leven zij daardoor onnodig onder het sociaal minimum.

Ouderen in een financieel kwetsbare positie hebben behoefte aan een proactieve benadering door gemeenten en landelijke uitvoeringsinstanties. Regelmatig terugkerende informatie helpt. Intermediairs zijn hierin een belangrijke schakel. Zij zijn vaak bij ouderen in de buurt, spreken hun taal, hebben kennis van hun cultuur en nemen de tijd. Ook helpt het als er in het gemeentehuis, wijk- of buurtcentrum of bibliotheek een loket is waar ouderen terecht kunnen.

In zijn aanbevelingen gaat de Nationale ombudsman uit van drie uitgangspunten:

  • benader ouderen proactief en leg persoonlijk contact.
  • benut de intermediairs.
  • gebruik alle beschikbare data en wissel gegevens uit.

De Nationale ombudsman wil bereiken dat de overheid nog meer maatregelen neemt om niet-gebruik tegen te gaan en de financiële positie van ouderen minder kwetsbaar te maken.

Het gehele nieuwsbericht kunt u lezen op de website van de Nationale ombudsman. U kunt het rapport ‘Met te weinig genoegen nemen‘ daar ook downloaden.

De gemeente Sittard-Geleen heeft aangegeven in haar beleid ten aanzien Ouderen en Bestaanszekerheid hier bijzondere aandacht aan te besteden.

Click to listen highlighted text!