Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen   Click to listen highlighted text! Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen
Wmo-raad Sittard-Geleen

Transities

Transities

Transities: de gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de:

  • Jeugdwet;
  • Participatiewet;
  • Extramurale begeleiding van burgers.

Daarnaast moeten gemeenten ervoor zorgen dat mantelzorgers niet overbelast raken.

Jeugdwet

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het preventieve en curatieve jeugdbeleid (preventieve maatregelen worden genomen ter voorkoming en curatieve ter bestrijding van iets). De bedoeling van deze transitie is te voorkomen dat er in een gezin meerdere hulpverleners komen, die van elkaar niet goed weten wat zij doen. Kernbegrip daarbij is één gezin- één plan. Onder de Jeugdwet valt ook de gespecialiseerde zorg, de geestelijke gezondheidszorg voor jeugd (jeugd-ggz) en zorg voor jeugd met een licht verstandelijke beperking (jeugd-lvb).

Participatiewet

Participeren betekent deelnemen. Deelnemen aan de maatschappij kan het beste als je werkt. Je hebt contact met anderen, je leven heeft een bepaald ritme en, niet in de laatste plaats: je hebt een eigen inkomen.

Het doel van de Participatiewet is onder meer om mensen met een arbeidshandicap zoveel mogelijk aan een baan bij gewone bedrijven te helpen.
Op de site van Divosa kunt u daarover meer lezen.

De gemeente Sittard-Geleen geeft op haar site uitleg over de inhoud van die wet binnen de gemeente.

Extramurale begeleiding van burgers

Als iemand door beperkingen niet in staat is zijn leven zelf te regelen, heeft hij ondersteuning nodig. Die ondersteuning moet eerst gezocht worden in de directe omgeving van de (zorgvrager) cliënt, dus bij de familie, vrienden en bekenden.

Als dat niet lukt, biedt de gemeente ondersteuning. De zorgvrager, of zijn familie of huisarts, vraagt die ondersteuning aan bij het zorgloket. In de gemeente Sittard-Geleen is dat het Wmo-adviescentrum.

 

Click to listen highlighted text!