Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen   Click to listen highlighted text! Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen
Wmo-raad Sittard-Geleen

Relevante documentatie VN Verdrag

Beleidsplan 2017-2019 m.b.t. VN-verdrag

Inzetten op integrale toegankelijkheid (paragraaf 1.1.5. van het beleidsplan)

Met integrale toegankelijkheid wordt gedoeld op maximale toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimte voor mensen met een handicap en rolstoelgebruikers. Het uitgangspunt van integrale toegankelijkheid is dat onze leefomgeving bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar moet zijn voor iedereen en dit op een onafhankelijke en gelijkwaardige wijze.

Nederland ondertekende het VN-verdrag in 2007. In april 2016 heeft de Rijksoverheid het verdrag omgezet in nationale wet- en regelgeving (ratificatie) onder de voorwaarde dat de VN akkoord is gegaan met het geleidelijk invoeren van de verplichtingen die volgen uit de ratificatie.

Tot nu toe hanteert de gemeente het uitgangspunt dat publieke gebouwen en openbare ruimte toegankelijk moeten zijn, ook voor mensen met een beperking/hulpmiddel, en dat dit geborgd moet zijn (en ook is) in de reguliere procedures op basis van de geldende normen (zoals woningwet, bouwbesluit). De bekostiging maakt onderdeel uit van inrichting en beheer openbare ruimte dan wel projectbudgetten.

De komende jaren zal daarbij meer aandacht zijn voor:

1. Richtlijnen voor integrale toegankelijkheid krijgen nadrukkelijker een plek in het ruimtelijk beleid (ruimtelijke kwaliteit).

2. Meer aandacht voor integrale toegankelijkheid bij de planvorming en planuitvoering van openbare ruimte en projecten.

3. In de interne communicatie meer aandacht besteden aan bewustwording t.a.v. mensen met een handicap en de letterlijke en figuurlijke drempels die we als organisatie soms opwerpen (invalidentoiletten als poetshoek gebruiken, afspraken met burgers die in een rolstoel zitten op de derde verdieping in het stadhuis plannen etc).

Click to listen highlighted text!