Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen   Click to listen highlighted text! Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen
Wmo-raad Sittard-Geleen

Publieksversie Verordening Wmo 2022 Sittard-Geleen (Update)

Publieksversie Verordening Wmo 2022 Sittard-Geleen (Update)

Eind 2022 is door de Gemeenteraad van Sittard-Geleen de Verordening Wmo 2022 vastgesteld. In deze verordening is vastgelegd hoe de ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sittard-Geleen is geregeld. Een verordening is een juridisch document en daarmee vaak moeilijk leesbaar en toegankelijk. Door o.a de Wmo-raad Sittard-Geleen is gevraagd om voor de inwoners een leesbare versie maken. Met de publieksversie Verordening Wmo 2022 is door het College van B&W hieraan voldaan.

Deze publieksversie is gemaakt in directe samenwerking met de Commissie Sittard-Geleen Inclusief, een adviescommissie van de Wmo-raad Sittard-Geleen. Hierbij is taalniveau B1 gebruikt. Daarmee is de publieksversie voor een zeer groot deel van de inwoners leesbaar en toegankelijk.
Met deze publieksversie informeert de gemeente haar inwoners over de zaken die met de Verordening Wmo 2022 voor hen is geregeld. Dit bevordert de participatie voor de inwoners.

Deze publieksversie kunt u hier downloaden of op de pagina Wmo van de website van de gemeente Sittard-Geleen

Click to listen highlighted text!