Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen   Click to listen highlighted text! Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen
Wmo-raad Sittard-Geleen

Persoonsgebonden budget (pgb)

Het persoonsgebonden budget (pgb) is enerzijds ontstaan vanuit de behoefte aan eigen regie. En anderzijds vanuit de gedachte dat iemand, die zorg en ondersteuning nodig heeft, het beste zelf kan inschatten welke zorg hij nodig heeft en welke zorgverlener bij hem past. Dit in tegenstelling tot zorg in natura (ZiN) waar alles voor u wordt geregeld.
De belangrijkste redenen om te kiezen voor een pgb zijn, de keuzevrijheid en het maatwerk. Met het pgb huurt u namelijk zelf de zorgverleners in. U maakt met hen afspraken over de zorg die zij u geven, op uw tijd, op uw plaats, op uw manier. Het biedt flexibiliteit. Maar brengt ook verantwoordelijkheden en verplichtingen met zich mee. Meer hierover kunt u lezen in de brochure van PerSaldo “Alles over het pgb. Is dat iets voor jou?

Bent u pgb-vaardig?

Een bewuste en weloverwogen keuze van de zorg die het beste bij u past is van groot belang. Om een keuze voor een pgb te kunnen maken, moet u eerst goed weten wat deze keuze precies betekent.
Het ministerie van VWS heeft hierom, samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en PerSaldo, een 10-puntenlijst pgb-vaardigheid opgesteld.

Deze 10 puntenlijst helpt u bij de vraag. “Over welke kennis en vaardigheden moet ik beschikken om te kunnen werken met een persoonsgebonden budget (pgb)”.
De 10 puntenlijst is daarmee dan ook een goed hulpmiddel om inzicht te krijgen wat er allemaal bij een pgb komt kijken. Om zo een gemotiveerde keuze te kunnen maken tussen pgb of ZiN.

Meer informatie over pgb-vaardigheid kunt u ook vinden in de Handreiking voor de toetsing op (minimale) pgb-vaardigheid.
Met de pgb-test van PerSaldo, kunt u onderzoeken of het zelf regelen van uw zorg met een pgb bij u past.

Toolkit Wonen:

Ben je als jongvolwassene of volwassene niet in staat om zelfstandig te wonen? Dan kan wonen in een ouderinitiatief of wooninitiatief de oplossing zijn. De zorg in zo’n initiatief kun je betalen uit het persoonsgebonden budget (pgb). Door PerSaldo, in opdracht van het ministerie van VWS, de Toolkit Wonen gemaakt. In deze Toolkit vind je alles wat je nodig hebt: van idee tot realisatie en beheer van een kleinschalig initiatief.
Meer informatie over de Toolkit Wonen kun je vinden in de brochure en op de website van PerSaldo.

Waar en Hoe vraagt u pgb aan?

Er bestaan 4 soorten pgb met verschillende verstrekkers. Er is een pgb voor:

 • Maatschappelijke ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Om bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of persoonlijke begeleiding mee in te kopen.
  Dit moet u ook aanvragen bij uw eigen gemeente.
 • Jeugdhulp vanuit de Jeugdwet. Bijvoorbeeld voor een kind jonger dan 18 met een beperking.
  Dit moet u aanvragen bij uw eigen gemeente.
 • Langdurige zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Hier kunt u langdurige en intensieve zorg thuis inkopen.
  Dit moet u aanvragen bij het regionale zorgkantoor. Voor Sittard-Geleen is dit het CZ zorgkantoor Zuid-Limburg.
 • En een pgb vanuit de Zorgverzekeringswet. Bijvoorbeeld om wijkverpleging in te kopen.
  Dit moet u aanvragen bij uw eigen zorgverzekeraar.

Op de website van PerSaldo vindt u meer informatie Hoe u een persoonsgebonden budget aanvraagt.

Meer informatie:

Meer informatie over het pgb kunt u onder andere ook vinden op de website van:
* PerSaldo
* Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
* MantelzorgNL
* Rijksoverheid
* Pgb Vergoedingenlijst
* (Ont)Regel het persoonsgebonden budget

 

Click to listen highlighted text!