Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen   Click to listen highlighted text! Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen
Wmo-raad Sittard-Geleen

Persoonsgebonden budget (pgb)

Het persoonsgebonden budget (pgb) is enerzijds ontstaan vanuit de behoefte aan eigen regie. En anderzijds vanuit de gedachte dat iemand, die zorg en ondersteuning nodig heeft, het beste zelf kan inschatten welke zorg hij nodig heeft en welke zorgverlener bij hem past. Dit in tegenstelling tot zorg in natura (ZiN) waar alles voor u wordt geregeld.
De belangrijkste redenen om te kiezen voor een pgb zijn, de keuzevrijheid en het maatwerk. Met het pgb huurt u namelijk zelf de zorgverleners in. U maakt met hen afspraken over de zorg die zij u geven, op uw tijd, op uw plaats, op uw manier. Het biedt flexibiliteit. Maar brengt ook verantwoordelijkheden en verplichtingen met zich mee.

Bent u pgb-vaardig?

Een bewuste en weloverwogen keuze van de zorg die het beste bij u past is van groot belang. Om een keuze voor een pgb te kunnen maken, moet u eerst goed weten wat deze keuze precies betekent.
Het ministerie van VWS heeft hierom, samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Per Saldo, een 10-puntenlijst pgb-vaardigheid opgesteld.

Deze 10 puntenlijst helpt u bij de vraag. “Over welke kennis en vaardigheden moet ik beschikken om te kunnen werken met een persoonsgebonden budget (pgb)”.
De 10 puntenlijst is daarmee dan ook een goed hulpmiddel om inzicht te krijgen wat er allemaal bij een pgb komt kijken. Om zo een gemotiveerde keuze te kunnen maken tussen pgb of ZiN.

Meer informatie over pgb-vaardigheid kunt u ook vinden in de Handreiking voor de toetsing op (minimale) pgb-vaardigheid.
Met de pgb-test van PerSaldo, kunt u onderzoeken of het zelf regelen van uw zorg met een pgb bij u past.

Waar vraagt u pgb aan?

Er bestaan 4 soorten pgb met verschillende verstrekkers. Er is een pgb voor:

 • Maatschappelijke ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Om bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of persoonlijke begeleiding mee in te kopen.
  Dit moet u ook aanvragen bij uw eigen gemeente.
 • Jeugdhulp vanuit de Jeugdwet. Bijvoorbeeld voor een kind jonger dan 18 met een beperking.
  Dit moet u aanvragen bij uw eigen gemeente.
 • Langdurige zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Hier kunt u langdurige en intensieve zorg thuis inkopen.
  Dit moet u aanvragen bij het regionale zorgkantoor. Voor Sittard-Geleen is dit het CZ zorgkantoor Zuid-Limburg.
 • En een pgb vanuit de Zorgverzekeringswet. Bijvoorbeeld om wijkverpleging in te kopen.
  Dit moet u aanvragen bij uw eigen zorgverzekeraar.

Op Regelhulp vindt u meer informatie over het aanvragen van een persoonsgebonden budget. En welke voorwaarden ervoor gelden.

Pgb 2.0:

Om het gebruik van het pgb toegankelijker en eenvoudiger te maken, wordt “pgb 2.0” ontwikkeld. Dit gaat op termijn het huidige systeem vervangen.
De invoering van dit pgb 2.0 draagt onder andere bij aan:

 • betere ondersteuning van de budgethouder en zijn/haar zorgverlener
 • verhogen van de rechtmatigheid van de pgb-uitgaven
 • reductie van de uitvoeringskosten.

De landelijke invoering van Pgb 2.0 heeft inmiddels aanzienlijke vertraging opgelopen. De gemeente Sittard-Geleen  verwacht dan ook pas ergens in 2023  aan de beurt te zijn om Pgb 2.0 in te voeren. U, als budgethouder, zult hierover te zijner tijd worden geinformeerd.

Meer informatie:

Meer informatie over het pgb kunt u onder andere ook vinden op de website van:
* PerSaldo
* Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
* Rijksoverheid
* Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
en in het door de ‘Stichting (Ont)Regel de zorg’, in opdracht van VWS,  opgestelde document
* (Ont)Regel het persoonsgebonden budget

Click to listen highlighted text!