Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen   Click to listen highlighted text! Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen
Wmo-raad Sittard-Geleen

Persoonsgebonden budget

Persoonsgebonden budget (pgb)

Het pgb is ontstaan vanuit de behoefte aan eigen regie en de gedachte dat iemand, die zorg en ondersteuning nodig heeft, zelf het beste kan inschatten welke zorg hij nodig heeft en welke zorgverlener bij hem past. Dit in tegenstelling tot zorg in natura (ZiN) waar alles voor u wordt geregeld.
De keuzevrijheid en vooral het maatwerk dat dit oplevert, zijn nog altijd de belangrijkste redenen om te kiezen voor een pgb. Met het pgb huurt u zelf zorgverleners in en maakt u met hen afspraken over de zorg die zij u geven, op uw tijd, op uw plaats, op uw manier. Het biedt flexibiliteit, maar brengt ook verantwoordelijkheden en verplichtingen met zich mee.

Bent u pgb-vaardig?

Een bewuste en weloverwogen keuze van de zorg die het beste bij u past is van groot belang. Om een keuze te kunnen maken voor een pgb moet u eerst goed weten wat deze keuze precies betekent.
Het ministerie van VWS heeft hierom, in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Per Saldo, een 10-puntenlijst pgb-vaardigheid opgesteld.

Deze 10 puntenlijst helpt bij de vraag “Over welke kennis en vaardigheden iemand moet beschikken om als budgethouder, vertegenwoordiger of gewaarborgde hulp te kunnen werken met een persoonsgebonden budget (pgb)”.
De 10 puntenlijst is daarmee dan ook een goed hulpmiddel om inzicht te krijgen wat er allemaal bij een pgb komt kijken en om zo een gemotiveerde keuze te kunnen maken tussen pgb of ZiN.

Meer informatie over pgb-vaardigheid kunt u ook vinden in de Handreiking voor de toetsing op (minimale) pgb-vaardigheid. Tevens kunt met de pgb-test van PerSaldo nagaan of zelf uw zorg regelen met een pgb wel bij u past.

Waar vraagt u pgb aan?

Er bestaan 4 soorten pgb met verschillende verstrekkers:

 • Een pgb voor maatschappelijke ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Om bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of persoonlijke begeleiding mee in te kopen.
  Dit moet u ook aanvragen bij uw eigen gemeente.
 • Een pgb voor jeugdhulp vanuit de Jeugdwet. Bijvoorbeeld voor een kind jonger dan 18 met een beperking.
  Dit moet u aanvragen bij uw eigen gemeente.
 • Een pgb voor langdurige zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Hier kunt u langdurige en intensieve zorg thuis inkopen.
  Dit moet u aanvragen bij het regionale zorgkantoor. Voor Sittard-Geleen is dit het CZ zorgkantoor Zuid-Limburg.
 • Een pgb vanuit de Zorgverzekeringswet. Bijvoorbeeld om wijkverpleging in te kopen.
  Dit moet u aanvragen bij uw eigen zorgverzekeraar.

Op Regelhulp.nl vindt u meer informatie over het aanvragen van een persoonsgebonden budget. En welke voorwaarden ervoor gelden.

Pgb 2.0

Om het gebruik van het pgb toegankelijker en eenvoudiger te maken, wordt “pgb 2.0” ontwikkeld en gaat op termijn het huidige systeem vervangen.
De invoering van dit pgb 2.0 draagt onder andere bij aan:

 • betere ondersteuning van de budgethouder en zijn/haar zorgverlener
 • verhogen van de rechtmatigheid van de pgb-uitgaven
 • reductie van de uitvoeringskosten.

De gemeente Sittard-Geleen verwacht in het 4e kwartaal 2020 pgb 2.0 te kunnen invoeren. U, als budgethouder, zult hierover te zijner tijd worden geinformeerd.

Meer informatie

Meer informatie over het pgb kunt u onder andere ook vinden op de website van:
* PerSaldo
* Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
* Rijksoverheid
* Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
en in het door de ‘Stichting (Ont)Regel de zorg’, in opdracht van VWS,  opgestelde document
* (Ont)Regel het persoonsgebonden budget

Click to listen highlighted text!