Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen   Click to listen highlighted text! Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen
Wmo-raad Sittard-Geleen

Overige documenten VN Verdrag

Quickscan Inclusief Beleid

Deze scan is een uitgave van Stichting Zet d.d. 25 mei 2016. De auteurs zijn Frank Kemper en Francis Meulendijks.

Artikelen uit het VN-verdrag zijn vertaald naar concrete vragen over gemeentelijk beleid. De quickscan geeft inzicht in hoeverre het gemeentelijk beleid voldoet ( of moet voldoen) aan het VN-verdrag en op welke punten actie moet worden ondernomen. U kunt deze quickscan hier raadplegen.


Rapportage inzake de naleving van het VN-verdrag in Nederland

Het College voor de Rechten van de Mens overlegt deze rapportage in het kader van zijn mandaat als het nationale toezichtsorgaan als bedoeld in het VN-verdrag. De rapportage bevat de zienswijze van het college over de eerste twee jaar sinds de ratificatie van het VN-verdrag in juli 2016. Het College heeft specifieke zorgen op een aantal terreinen:

a. Maatschappelijke ondersteuning: hierin wordt stilgestaan bij de vaardigheden en expertise van gemeentepersoneel dat verantwoordelijk is voor de maatschappelijke ondersteuning aan personen met een beperking.

b. Gezondheid: de gezondheidszorg voor personen met een psychische beperking is vaak niet tijdig beschikbaar.

c. Wet passend onderwijs: de Wet heeft als doelstelling het aantal kinderen dat regulier onderwijs geniet te vergroten. Te veel kinderen met een beperking gaan naar een instelling voor speciaal onderwijs.

d. Werkgelegenheid: de stappen die worden gezet naar een inclusieve arbeidsmarkt zijn langzaam en hebben niet geleid tot een toename tot de arbeidsmarkt.

Als u kennis wilt nemen van de rapportage, klik dan op Rapport VN-verdrag handicap 2018_NED

 

 

 

Click to listen highlighted text!