Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen   Click to listen highlighted text! Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen
Wmo-raad Sittard-Geleen

Nazorg in de Wmo

Nazorg in de Wmo

De gemeente Sittard-Geleen wil graag weten wat cliënten vinden van de voorzieningen en ondersteuning vanuit de Wmo en wat er goed gaat bij de uitvoering van deze wet en wat er kan/moet worden verbeterd.
Vanaf augustus krijgen Wmo-cliënten dan ook 10 weken na de toekenning van een voorziening een vragenlijst, waarin zij hun mening kunnen geven over de voorziening of ondersteuning die ze van de gemeente hebben ontvangen. Hierin staan niet alleen vragen die betrekking hebben op de materiële kant van de voorziening (bijv. rolstoel, huishoudelijke ondersteuning, woningaanpassing), maar ook vragen over het verloop van het contact met de gemeente en andere organisaties.
De gemeente hoopt zo hun dienstverlening te kunnen verbeteren en ook te zorgen voor betere afspraken met hun ketenpartners en zorgaanbieders. Het is daarom van groot belang dat Wmo-cliënten de vragenlijst invullen en terugsturen!
Meer informatie kunt u vinden op de folder Nazorg van de gemeente Sittard-Geleen.

Click to listen highlighted text!