Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen   Click to listen highlighted text! Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen
Wmo-raad Sittard-Geleen

Mantelzorg

In Nederland verlenen circa 5,5 miljoen mensen mantelzorg.
Mantelzorg is zorg die niet in door een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende. Maar door één of meer leden uit zijn/haar directe omgeving. Het gaat hierbij dus om zorg voor iemand met wie een persoonlijke relatie bestaat. Dat betekent dus: onbetaalde zorg door de partner, ouder, kinderen, familieleden, buren en vrienden. Het kenmerk van mantelzorg is dat die niet zonder verplichtingen is. Daarom kan mantelzorg erg zwaar zijn.
Meer informatie vindt u:

Mantelzorg is niet gratis:

De waarde van mantelzorg is voor het eerst is berekend. Deze blijkt 22 miljard per jaar te zijn. Dit is dus niet gratis.
Uit een onderzoek blijkt dat in 2019 door vijf miljoen mantelzorgers, 1,5 miljard uren aan mantelzorg is gegeven. Dit komt overeen met 850.000 full time arbeidsjaren. Meer informatie kunt u vinden op de website van MantelzorgNL.
De waarde van mantelzorg is ook per gemeente onderzocht. Het resultaat kunt u lezen op MantelzorgNL. De maatschappelijke waarde van mantelzorg in Sittard-Geleen kunt u hier downloaden.

Vervangende zorg voor mantelzorgers (Respijtzorg):

Mantelzorg kan erg zwaar zijn. Met het geven van vervangende zorg (respijtzorg) moeten gemeenten zorgen dat de mantelzorger niet overbelast raakt.
Respijt betekent: onderbreking, rust, adempauze, uitstel. Dus om de zware zorg vol te houden, is het nodig dat de mantelzorger er even tussenuit kan. Even ontspannen helpt om daarna weer de zware taak van mantelzorger op te pakken. Vervangende zorg kan worden gegeven door beroepskrachten of door zorgvrijwilligers. Maar het kan ook zijn dat de cliënt naar een logeerverblijf gaat. Bij vervangende zorg is het belangrijk dat de mantelzorger onbezorgd vrij heeft en op adem kan komen.
Door MantelzorgNL is de Wegwijzer: Ik zoek vervangende zorg ontwikkeld. Deze wegwijzer kan u helpen bij het vinden van de hulp die het beste bij u past.
Meer informatie over vervangende zorg vindt u ook op de website van MantelzorgNL en in de infographic van Movisie.

Jonge mantelzorgers (JMZ):

In Nederland groeit ongeveer 20 procent van de kinderen en jongeren op met een langdurig ziek gezinslid. Bijvoorbeeld een ouder, broer, zus, opa of oma heeft een langdurige ziekte, een lichamelijke of verstandelijke handicap, psychische ziekte of verslaving. Deze kinderen en jongeren noemen we jonge mantelzorgers (JMZ). Met veel van deze jonge mantelzorgers gaat het goed. Zij kunnen zich vaak extra goed inleven in anderen en zijn meer bereid te helpen en te delen. Maar voor sommigen is deze thuissituatie zwaar. Voor hen is (extra) ondersteuning nodig om sociaal emotionele problemen nu en in de toekomst te voorkomen. Vanuit de Rijksoverheid, gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties is er steeds meer aandacht voor jonge mantelzorgers.
Meer informatie over wat er werkt bij de ondersteuning van jonge mantelzorgers kunt u vinden op de website van Movisie. Hier kunt u ook een dossier en infographic downloaden.

Logeerzorg:

Dit is een bijzondere vorm van respijtzorg. Op duidelijk geplande momenten wordt de zorg van de mantelzorger overgenomen. Hiermee ontstaat ruimte om een vakantie te plannen of andere (sociale) activiteiten te ondernemen. Logeerzorg kan voor een korte periode worden ingezet. Een aantal keer per jaar of tijdens een bijzondere periode elk weekend. Dit met een maximum aantal dagen per jaar. Maar ook een meer geregelde vorm van logeren kan mogelijk zijn. Voor een afgesproken periode kan elke week op een andere plaats dan thuis worden gelogeerd.
Naast logeerzorg kunnen gemeenten in onverwachte situaties, bijv. als de mantelzorger uitvalt, Wmo-spoedopvang bieden.
Meer informatie vindt u op de website van Movisie .

Mantelzorg in balans:

Wat kunt u doen als u merkt dat het zorgen u te veel wordt? Herkent u als mantelzorger overbelasting en hoe gaat u hiermee om? Hoe voorkomt u dat u door overbelasting een ontspoorde mantelzorger wordt? Hoe ziet uw leven er uit na mantelzorg? Informatie op deze en nog meer vragen kunt u vinden in “Mantelzorg in balans”.

Registratie:

Veel mantelzorger staan niet als mantelzorger ingeschreven. Vaak denken mensen ‘ach wat maakt dat nu uit, ik geef die hulp toch!’. Zonder inschrijving als mantelzorger heeft u geen recht op respijtzorg of andere (financiële) voordelen. Het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek heeft van de gemeente de opdracht mantelzorgers in te schrijven en te helpen.

Mantelzorgcompliment:

Als ingeschreven mantelzorger komt u in aanmerking voor het Mantelzorgcompliment, wanneer u voldoet aan de volgende vier eisen:

  • Zorgt u voor een familielid , vriend, buur of goede kennis?
  • Heeft deze persoon psychische problemen, ouderdomsklachten, een chronische ziekte of handicap?
  • Zorgt u 8 uur of meer per week voor deze persoon? En heeft hij/zij langer dan 3 maanden verzorging nodig?
  • Is de zorg onbetaald en geen vrijwilligerswerk?

De mantelzorger ontvangt een mantelzorgcompliment, wanneer hij/zij is ingeschreven als mantelzorger en voldoet aan de vier eisen. Daarnaast moet de zorgvrager in onze gemeente wonen. Het mantelzorgcompliment wordt rond de “dag van de mantelzorg” gegeven. Per zorgvrager komt per jaar één mantelzorger in aanmerking voor het compliment.
De uitvoering hiervan is door de gemeente Sittard-Geleen aan het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek opgedragen.

Werk en mantelzorg:

In Nederland combineert 1 op de 4 werkenden zijn of haar baan met mantelzorgtaken. Mantelzorg geven kan een pittige klus zijn. Ook al vinden de meeste mantelzorgers dat werk en mantelzorg goed is te combineren. Vooral het op een ‘gezonde’ manier combineren van werk en mantelzorg kan soms een uitdaging zijn. Het vinden van een goede evenwicht is dan ook erg belangrijk.
Daarnaast is het ook van belang om hierover goed met leidinggevende en collega’s te praten. Praten over de combinatie werk en mantelzorg, ervaart ongeveer de helft van de werkende mantelzorgers als een hoge drempel.

Meer informatie over het combineren van werk met mantelzorg kunt u vinden op de volgende websites:

Geldzaken en mantelzorg:

Uitkeringen, vergoedingen, eigen bijdragen, erfbelasting. Er zijn veel zaken waar je als mantelzorger hulp in kunt krijgen. Maar je moet het wel weten. Het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek heeft die kennis en kan u hierin steunen. Maak er dus gebruik van!
Meer informatie vindt u in de rubrieken Geldzaken op de website van MantelzorgNL.

Dementie en mantelzorg:

Mensen met dementie en hun mantelzorgers lopen bij de overheid vaak tegen drempels aan. Daardoor ontvangen zij vaak niet de steun die zij nodig hebben. Meer hierover kunt u lezen in het rapport “Borg de zorg” van de nationale ombudsman.

Informele zorg:

Dit is de zorg die onbetaald en niet beroepsmatig wordt gegeven. Daarmee kunnen zorgkosten worden verlaagd. Maar het kan ook de band tussen mensen groter maken. Informele zorg kan worden onderverdeeld in: gebruikelijke zorg, zelfhulp, mantelzorg en zorg door zorgvrijwilligers.

Click to listen highlighted text!