Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen   Click to listen highlighted text! Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen
Wmo-raad Sittard-Geleen

Mantelzorg

Mantelzorg

Mantelzorg: Volgens de Nationale Raad voor de Volksgezondheid is mantelzorg: zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie. Dat betekent dus onbetaalde zorg door de partner, ouder, kinderen, familieleden, buren en vrienden. Het gaat hierbij om zorg voor iemand met wie een persoonlijke relatie bestaat. Kenmerkend voor mantelzorg is dat die niet vrijblijvend is. Daarom kan mantelzorg erg belastend zijn.
Meer informatie over mantelzorgondersteuning vindt u:

  1. In de Wegwijzer Mantelzorg van MantelzorgNL.
  2. In het dossier en de infographic van Movisie “wat werkt bij mantelzorgondersteuning”.
  3. Op de website van Reisgids Mantelzorg.
  4. Op deze website onder de kop Links in het onderwerp “Mantelzorg Informatiecentra”.

Respijtzorg: De regering ziet in dat mantelzorg onmisbaar is, maar ook voor de mantelzorger erg belastend is. Daarom moeten gemeenten zorgen dat de mantelzorger niet overbelast raakt, door het verlenen van respijtzorg.
Respijt betekent: onderbreking, rust, adempauze, uitstel. Dus om de zware zorg vol te houden, is het nodig dat de mantelzorger  er even tussenuit kan. Even ontspannen helpt om daarna weer de zware taak van mantelzorger op te pakken. Respijtzorg kan door beroepskrachten of door zorgvrijwilligers gegeven worden. Maar het kan ook zijn dat de cliënt naar een logeerverblijf gaat. Belangrijk bij respijtzorg is dat de mantelzorger onbezorgd vrijaf heeft en op adem kan komen.
Meer informatie over respijtzorg kunt u vinden op de websites van MantelzorgNL en in de infographic van Movisie.

Logeerzorg: Dit is een bijzondere vorm van respijtzorg. Op duidelijk geplande momenten wordt de zorg van de mantelzorger overgenomen. Hiermee ontstaat ruimte om een vakantie te plannen of andere (sociale) activiteiten te ondernemen. Logeerzorg kan kortdurend worden ingezet. Een aantal keer per jaar of gedurende een specifieke periode elk weekend. Dit met een maximum aantal dagen per jaar. Maar ook een meer structurele vorm van logeren kan mogelijk zijn. Voor een bepaalde periode kan elke week op een andere locatie dan thuis worden gelogeerd.
Naast logeerzorg kunnen gemeenten in onverwachte, niet planbare situaties, Wmo-spoedopvang bieden, bijv. als de mantelzorger uitvalt.
Meer informatie over logeerzorg kunt u vinden op de website van Movisie .

Registratie: Veel mantelzorger staan niet als mantelzorger geregistreerd. Vaak denken mensen ‘ach wat maakt dat nu uit, ik geef die hulp toch!’. Zonder registratie als mantelzorger kunt u geen aanspraak maken op respijtzorg of andere (financiële) voordelen. In onze gemeente is het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek belast met de registratie en ondersteuning van mantelzorgers.

Mantelzorgcompliment: Als geregistreerde mantelzorger komt u in aanmerking voor het Mantelzorgcompliment, wanneer u voldoet aan de volgende vier criteria:

– Zorgt u voor een familielid , vriend, buur of goede kennis?

– Heeft deze persoon psychische problemen, ouderdomsklachten, een chronische ziekte of handicap?

– Zorgt u 8 uur of meer per week voor deze persoon? – Heeft deze persoon intensieve of langdurige verzorging nodig (langer dan 3 maanden)?

– Is de zorg onbetaald en geen vrijwilligerswerk?

Als de zorgvrager woonachtig is in onze gemeente en zijn/haar geregistreerde mantelzorger voldoet aan de bovenstaande vier criteria ontvangt deze mantelzorger rond de dag van de mantelzorg een mantelzorgcompliment. Per zorgvrager komt één mantelzorger per jaar in aanmerking voor het compliment.
Het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek is door de gemeente Sittard-Geleen belast met de uitvoering hiervan.

Werk en mantelzorg: In Nederland combineert 1 op de 4 werkenden zijn of haar baan met mantelzorgtaken. Ook al vindt ca. 70% van deze mantelzorgers dat werk en mantelzorg goed te combineren is, kan het soms toch een pittige klus zijn. Vooral het op een gezonde wijze combineren van werk en mantelzorg kan soms een uitdaging zijn. Het vinden van een goede balans is dan ook belangrijk.
Daarnaast is het ook van belang om goed hierover met leidinggevende en collega’s te praten. Uit onderzoek blijkt namelijk dat ca. 45% van de werkende mantelzorgers een hoge drempel ervaart bij het bespreekbaar maken van de combinatie werk en mantelzorg.

Meer informatie over het combineren van werk met mantelzorg kunt u vinden op de volgende websites:

Geldzaken en mantelzorg: uitkeringen, vergoedingen, eigen bijdragen, erfbelasting. Er zijn veel zaken waar je als mantelzorger ondersteuning in kunt krijgen, maar je moet er wel van op de hoogte zijn. Het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek heeft die kennis en kan u hierin ondersteunen. Maak er dus gebruik van!
Op de website van MantelzorgNL kunt u in de rubrieken Geldzaken meer informatie vinden over geldzaken, vergoedingen en zorgkosten voor mantelzorgers.

Dementie en mantelzorg: Uit onderzoek van de Nationale ombudsman blijkt dat mensen met dementie en hun mantelzorgers bij de overheid tegen onredelijke drempels oplopen en daardoor vaak verstoken blijven van de benodigde ondersteuning. Meer informatie hierover kunt u lezen in het rapport “Borg de zorg” dat u kunt vinden op de website van de Nationale ombudsman.

Informele zorg: Dit is de zorg die onbetaald en niet beroepsmatig wordt verleend. Daarmee kan het bijdragen in het terugdringen van de zorgkosten, maar kan het ook de verbondenheid tussen mensen vergroten. Informele zorg is onder te verdelen in gebruikelijke zorg, zelfhulp, mantelzorg en zorg door zorgvrijwilligers.

Click to listen highlighted text!