Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen   Click to listen highlighted text! Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen
Wmo-raad Sittard-Geleen

Mantelzorg

Mantelzorg

Mantelzorg: De Nationale Raad voor de Volksgezondheid heeft een definitie voor mantelzorg gegeven. Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie. Dat betekent dus onbetaalde zorg door de partner, ouder, kinderen, familieleden, buren en vrienden. Het gaat hierbij om zorg voor iemand met wie een persoonlijke relatie bestaat. Kenmerkend voor mantelzorg is dat die niet vrijblijvend is. Daarom kan mantelzorg erg belastend zijn.
In een infographic van Movisie vindt u overzichtelijk informatie over mantelzorgondersteuning, met uitgebreidere informatie in het dossier “wat werkt bij mantelzorgondersteuning”.
De Reisgids Mantelzorg helpt de mantelzorgers bij het ondernemen van de juiste acties bij het verzorgen van hun partner, ouder of buur.
Daarnaast kunt u ook meer informatie vinden op deze website onder de kop Links in het onderwerp “Mantelzorg Informatiecentra“.

Respijtzorg: Omdat de regering inziet dat mantelzorg onmisbaar is, maar ook erg belastend voor de mantelzorger, heeft de wetgever geregeld dat gemeenten moeten zorgen dat de mantelzorger niet overbelast raakt. De gemeenten moeten respijtzorg verlenen aan de mantelzorger.
Respijt betekent: onderbreking, rust, adempauze, uitstel. Dus, om ervoor te zorgen dat de mantelzorger de zware zorg kan volhouden, is het nodig dat hij er even tussenuit kan. Even ontspannen helpt om daarna weer de zware taak van mantelzorger op te pakken. Die respijtzorg kan door beroepskrachten of door zorgvrijwilligers gegeven worden, maar het kan ook zijn dat de cliënt naar een logeerverblijf gaat. Belangrijk bij respijtzorg is dat de mantelzorger onbezorgd vrijaf heeft. Hij kan op adem komen.
In een infographic van Movisie kunt u overzichtelijk informatie vinden over respijtzorg.

Registratie: Veel mensen die mantelzorger zijn, staan niet als mantelzorger geregistreerd. Vaak denken mensen ‘ach wat maakt dat nu uit, ik geef die hulp toch!’. Maar, als u niet geregistreerd staat als mantelzorger, kunt u geen aanspraak maken op respijtzorg en ook niet op andere (financiële) voordelen. In onze gemeente is het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek belast met de registratie en ondersteuning van mantelzorgers.

Mantelzorgcompliment: Als geregistreerde mantelzorger komt u in aanmerking voor het Mantelzorgcompliment wanneer u voldoet aan de volgende vier criteria:

– Zorgt u voor een familielid , vriend, buur of goede kennis?

– Heeft deze persoon psychische problemen, ouderdomsklachten, een chronische ziekte of handicap?

– Zorgt u 8 uur of meer per week voor deze persoon? – Heeft deze persoon intensieve of langdurige verzorging nodig (langer dan 3 maanden)?

– Is de zorg onbetaald en geen vrijwilligerswerk?

Als de zorgvrager woonachtig is in onze gemeente en zijn/haar geregistreerde mantelzorger voldoet aan de bovenstaande vier criteria ontvangt deze mantelzorger rond de dag van de mantelzorg een mantelzorgcompliment. Per zorgvrager komt één mantelzorger per jaar in aanmerking voor het compliment.
Het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek is door de gemeente Sittard-Geleen belast met de uitvoering hiervan.

Geldzaken en mantelzorg: uitkeringen, vergoedingen, eigen bijdragen, erfbelasting. Er zijn veel zaken waar je als mantelzorger ondersteuning in kunt krijgen, maar je moet er wel van op de hoogte zijn. Het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek heeft die kennis en kan u hierin ondersteunen. Maak er dus gebruik van!
Op de website van MantelzorgNL kunt u in de rubrieken Geldzaken en Nieuws meer informatie vinden over geldzaken en zorgkosten voor mantelzorgers.

Vergoedingen: Er bestaat geen algemene vergoeding voor mantelzorg. Als mantelzorger kunt u echter wel aanspraak maken op een aantal vergoedingen. Zo zijn er vergoedingen voor reizen en parkeren en is er extra kinderbijslag voor gehandicapte kinderen.
Op de website van MantelzorgNL staan de mogelijkheden van deze vergoedingen op een rij.

Mantelzorg en dementie: Uit onderzoek van de Nationale ombudsman blijkt dat mensen met dementie en hun mantelzorgers bij de overheid tegen onredelijke drempels oplopen en daardoor vaak verstoken blijven van de benodigde ondersteuning. Meer informatie hierover kunt u lezen in het rapport “Borg de zorg” dat u kunt vinden op de website van de Nationale ombudsman.

Informele zorg: Dit is de zorg die onbetaald en niet beroepsmatig wordt verleend. Daarmee kan het bijdragen in het terugdringen van de zorgkosten, maar kan het ook de verbondenheid tussen mensen vergroten. Informele zorg is onder te verdelen in gebruikelijke zorg, zelfhulp, mantelzorg en zorg door zorgvrijwilligers.

Click to listen highlighted text!