Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen   Click to listen highlighted text! Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen
Wmo-raad Sittard-Geleen

Lokale Inclusie Agenda

Manifest en netwerk “Iedereen doet mee!”

Met de invoering van het VN-Verdrag Handicap moeten ook gemeenten uitvoering geven aan dit verdrag. In 2018 ontwikkelden 25 koplopergemeenten, samen met ervaringsdeskundigen, een manifest waarin zij aangaven wat zij met hulp van het VNG-project Iedereen doet mee! wilden bereiken. Inmiddels is het aantal gemeenten dat actief werkt aan inclusie zo groot dat er een nieuwe fase in het delen van kennis en inspiratie is aangebroken. Het netwerk  ‘Iedereen doet mee!’ ondersteunt nu alle Nederlandse gemeenten bij het waarmaken van de doelen van het VN-verdrag Handicap en de ambities uit het manifest ‘Iedereen doet mee!’.

Wat is het manifest?

De 25 koplopergemeenten van ‘Iedereen doet mee!’ ontwikkelden begin 2018 een manifest samen met ervaringsdeskundigen. Hierin legden zij uit waar ze voor stonden, wat ze gingen doen en wat ze wilden bereiken. Gemeenten die het manifest ondertekenden waren voorlopers; zij droegen actief uit werk te (willen) maken van het VN-verdrag Handicap . Tussen 2018 en september 2020 hebben nog eens 33 extra gemeenten het manifest ondertekend, nadat door onafhankelijke ervaringsdeskundigen was vastgesteld dat ze aan een aantal eisen voldeden.
De gemeente Sittard-Geleen heeft, samen met de gemeente Beek en Stein, dit manifest ondertekend.

Van manifest naar Lokale Inclusie Agenda

Vier jaar na de ratificatie van het VN-verdrag Handicap is er in september 2020 een nieuwe fase aangebroken in de uitvoering van het verdrag. Steeds meer gemeenten hebben samen met ervaringsdeskundige inwoners een Lokale Inclusie Agenda opgesteld of zijn hiermee bezig. Deze agenda zorgt ervoor dat op lokaal niveau de mensenrechten uit het VN-verdrag Handicap gewaarborgd worden. Gemeenten zetten nu dan ook volop in op het in de praktijk brengen van deze agenda, in plaats van op de aanmeldprocedure voor het manifest.
De gemeente Sittard-Geleen heeft, evenals de gemeente Beek en Stein, een Lokale Inclusie Agenda.

Overzicht van gemeenten die een Lokale Inclusie Agenda hebben of hieraan werken.

Ambities uit het manifest ‘Iedereen doet mee!’

Wij staan ervoor dat:

  • Wij de uitspraak ‘Niets over ons, zonder ons’ heel serieus nemen. Dus alles wat we zeggen, bedenken en doen, doen we samen met de mensen met een beperking.
  • Iedereen gelijkwaardig is. Dat betekent niet dat iedereen gelijk is. Wij waarderen de verschillen tussen mensen.
  • Mensen keuzes hebben. Als we zeggen ‘Iedereen doet mee’ betekent dit, dat iedereen mee doet voor zover hij dat kan en wil. Juist omdat we rekening houden met de verschillen tussen mensen.

Wat wij gaan doen:

  • Alles begint bij bewustwording. Dus medewerkers van de gemeente moeten weten dat iedereen evenveel recht heeft om mee te doen. En de inwoners van de gemeente moeten dit weten. Daarom werken wij actief samen aan die bewustwording.
  • Wij kunnen niet alles tegelijk, maar wij willen dat iedereen zich op alle vlakken in het dagelijks leven even gewaardeerd voelt. Iedereen moet samen kunnen spelen en naar school kunnen gaan, samen kunnen werken, zich thuis voelen in de buurt en zijn vrije tijd naar eigen inzicht kunnen indelen.
  • Om dit te bereiken, willen wij van elkaar leren. Wij delen onderling wat goed gaat en wat we moeilijk vinden. We gaan bij elkaar op bezoek en bespreken onze leerpunten met elkaar.
  • Deze activiteiten helpen bij het (door)ontwikkelen van onze eigen Lokale Inclusie Agenda, en leggen daarmee de basis voor echt inclusief beleid in onze gemeente.

Wat wij willen bereiken:

Wij willen een echte inclusieve gemeente zijn, voor mensen met en zonder handicap, beperking of kwetsbaarheid. Met het ondertekenen van dit manifest, laten we onze inwoners zien dat we hieraan werken, hierin willen leren en zo stap voor stap de doelen in het VN-Verdrag waarmaken.

 

Click to listen highlighted text!