Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen   Click to listen highlighted text! Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen
Wmo-raad Sittard-Geleen

Lokale Inclusie Agenda Sittard-Geleen

Voortgangsrapportage Lokale Inclusie Agenda 2022 Sittard-Geleen

Op 08 juli 2020 heeft de gemeenteraad van Sittard-Geleen de Lokale Inclusie Agenda 2020 – 2024 Sittard-Geleen (LIA) goedgekeurd. Onder het motto “Niet over ons, zonder ons” is de gemeente samen met de Commissie Sittard-Geleen Inclusief * aan de slag gegaan met de 10 projecten uit de LIA.
In 2022 is een stand van zaken opgemaakt en uitgewerkt in de “Voortgangsrapportage Lokale Inclusie Agenda 2022 Sittard-Geleen“.

* Commissie Sittard-Geleen Inclusief (CSGI) is een adviesgroep van de Wmo-raad Sittard-Geleen en samengesteld uit vertegenwoordigers van de Wmo-raad Sittard-Geleen, Adviesraad Chronisch Zieken en Gehandicapten en de Werkgroep Integrale Toegankelijkheid (WIT).


Lokale Inclusie Agenda 2020 – 2024 Sittard-Geleen

De Lokale Inclusie Agenda 2020 – 2024 Sittard-Geleen (LIA) is het plan waarin staat hoe de gemeente Sittard-Geleen de komende jaren uitvoering geeft aan het VN-verdrag personen met een beperking. In een inclusieve samenleving zijn er geen speciale voorzieningen voor mensen met een beperking.

Veel mensen denken bij mensen met beperkingen vooral aan personen met een lichamelijke of fysieke beperking, zoals mensen in een rolstoel. Maar er zijn ook mensen bij wie de beperkingen niet zichtbaar zijn. Sittard-Geleen heeft daarom gekozen voor de inclusieve samenleving.
Mensen met een beperking moeten net als iedereen toegang hebben tot informatie, maatschappelijke diensten, openbare voorzieningen, gebouwen en openbare ruimte. Alle voorzieningen zijn toegankelijk voor iedereen en iedereen kan er zelfstandig gebruik van maken.

Ervaringsdeskundigen, ambassadeurs van mensen met een beperking en medewerkers van de gemeente hebben de afgelopen maanden een waardevolle bijdrage geleverd aan de Lokale Inclusie Agenda 2020 – 2024 Sittard-Geleen.

Meer informatie over Inclusie en de Lokale Inclusie Agenda kunt u vinden op de website van de gemeente Sittard-Geleen.

In het magazine ‘Een Sterke Start’ kunt u verhalen lezen van mensen die met elkaar werken aan een Lokale Inclusie Agenda, met ook een artikel over Sittard-Geleen.


Een inclusieparagraaf in alle plannen van Sittard-Geleen

Hoe zorgen we ervoor dat inclusie geen tijdelijke ontwikkeling is? Een veel gehoorde vraag bij gemeenten en inwoners met ervaring. Inwoners met een beperking horen er namelijk ook bij! Maar hoe maak je de hele gemeentelijke organisatie hier bewust van?
Geen makkelijk taak en de gemeente Sittard-Geleen pakt het dan ook groots aan. Aan alle college– en raadsvoorstellen wordt een inclusieparagraaf toegevoegd.
De VNG sprak met Cliff Opgenoord, beleidsmedewerker Maatschappelijke ontwikkeling bij de gemeente Sittard-Geleen. En Herman Evers een betrokken inwoner met ervaring op het gebied van inclusie. Lees hier het gehele interview.

Bekijk ook het filmpje Jouw gemeente en de lokale inclusie agenda met Ton Austen en Herman Evers. Dit filmpje is gemaakt in opdracht van de Federatie Gehandicaptenorganisaties Limburg (FGL).


Een inclusieve gemeente maken we met elkaar

In het artikel “Een inclusieve gemeente maken we met elkaar” komt Alois Daemen aan het woord. Alois zit namens de Adviesraad Chronisch Zieken en Gehandicapten in de Commissie Sittard-Geleen Inclusief (CSGI).


Een samenleving waarin iedereen mee kan doen!

Onlangs ondertekenden Sittard-Geleen, Beek en Stein én enkele inwoners met een beperking het manifest ‘Iedereen doet mee’.
Bert van den Berg (slechthorend) en Herman Evers (slechtziend) waren erbij. “Dat was het toefje op de taart, aan het eind van een geweldige startbijeenkomst Lokale Inclusie Agenda”, vertelt Herman trots.
Lees hier het gehele artikel zoals dit in de Stadskrant nr. 96 van augustus 2019 is verschenen.


Ondertekening Manifest “Iedereen doet mee”

Sittard-Geleen, Beek en Stein willen voorop lopen bij inclusie en gaan samen aan de slag om het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap uit te voeren.

Daarom werd op vrijdag 21 juni 2019 in Sittard het manifest ‘Iedereen doet mee!’ ondertekend. De ondertekening was onderdeel van de startbijeenkomst Lokale Inclusie Agenda.

“Sittard-Geleen streeft naar een samenleving waarin iedereen naar vermogen kan meedoen, met of zonder beperking”, vertelt wethouder Leon Geilen. “In de Westelijke Mijnstreek wordt al hard gewerkt aan een inclusieve samenleving. Door de ondertekening van het manifest laten we samen met Beek en Stein zien dat iedereen er bij hoort en dat niemand uitgesloten mag worden. De betrokkenheid en inbreng van de ervaringsdeskundigen is hier onmisbaar bij.”

Lees het manifest!

Naast de wethouders Leon Geilen (Sittard-Geleen), Thijs van Es (Beek) en Hub Janssen (Stein) ondertekenden ook Herman Evers en Bert van den Berg namens Commissie Sittard-Geleen Inclusief, Anita Boekelman-Jansen namens Platform Beek voor Iedereen en Else de Bont namens Sociale Inclusie Panel Stein het manifest.


Quickscan Inclusief Beleid

Deze scan is een uitgave van Stichting Zet d.d. 25 mei 2016. De auteurs zijn Frank Kemper en Francis Meulendijks.

Artikelen uit het VN-verdrag zijn vertaald naar concrete vragen over gemeentelijk beleid. De quickscan geeft inzicht in hoeverre het gemeentelijk beleid voldoet ( of moet voldoen) aan het VN-verdrag en op welke punten actie moet worden ondernomen. U kunt deze quickscan hier raadplegen.

Click to listen highlighted text!