Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen   Click to listen highlighted text! Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen
Wmo-raad Sittard-Geleen

Lokale Inclusie Agenda Sittard-Geleen

Lokale Inclusie Agenda Sittard-Geleen

De Lokale Inclusie Agenda Sittard-Geleen (LIA) is het plan waarin staat hoe de gemeente Sittard-Geleen de komende jaren uitvoering geeft aan het VN-verdrag personen met een beperking. In een inclusieve samenleving zijn er geen speciale voorzieningen voor mensen met een beperking.

Veel mensen denken bij mensen met beperkingen vooral aan personen met een lichamelijke of fysieke beperking, zoals mensen in een rolstoel. Maar er zijn ook mensen bij wie de beperkingen niet zichtbaar zijn. Sittard-Geleen heeft daarom gekozen voor de inclusieve samenleving.
Mensen met een beperking moeten net als iedereen toegang hebben tot informatie, maatschappelijke diensten, openbare voorzieningen, gebouwen en openbare ruimte. Alle voorzieningen zijn toegankelijk voor iedereen en iedereen kan er zelfstandig gebruik van maken.

Ervaringsdeskundigen, ambassadeurs van mensen met een beperking en medewerkers van de gemeente hebben de afgelopen maanden een waardevolle bijdrage geleverd aan de Lokale Inclusie Agenda Sittard-Geleen 2020-2024.

Meer informatie over Inclusie en de totstandkoming van de Lokale Inclusie Agenda kunt u vinden op de website van de gemeente Sittard-Geleen.

In het magazine ‘Een Sterke Start’ kunt u verhalen lezen van mensen die met elkaar werken aan een Lokale Inclusie Agenda, met ook een artikel over Sittard-Geleen.


Een samenleving waarin iedereen mee kan doen!

Onlangs ondertekenden Sittard-Geleen, Beek en Stein én enkele inwoners met een beperking het manifest ‘Iedereen doet mee’.
Bert van den Berg (slechthorend) en Herman Evers (slechtziend) waren erbij. “Dat was het toefje op de taart, aan het eind van een geweldige startbijeenkomst Lokale Inclusie Agenda”, vertelt Herman trots.
Lees hier het gehele artikel zoals dit in de Stadskrant nr. 96 van augustus 2019 is verschenen.


Ondertekening Manifest “Iedereen doet mee”

Sittard-Geleen, Beek en Stein willen voorop lopen bij inclusie en gaan samen aan de slag om het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap uit te voeren.

Daarom werd op vrijdag 21 juni 2019 in Sittard het manifest ‘Iedereen doet mee!’ ondertekend. De ondertekening was onderdeel van de startbijeenkomst Lokale Inclusie Agenda.

“Sittard-Geleen streeft naar een samenleving waarin iedereen naar vermogen kan meedoen, met of zonder beperking”, vertelt wethouder Leon Geilen. “In de Westelijke Mijnstreek wordt al hard gewerkt aan een inclusieve samenleving. Door de ondertekening van het manifest laten we samen met Beek en Stein zien dat iedereen er bij hoort en dat niemand uitgesloten mag worden. De betrokkenheid en inbreng van de ervaringsdeskundigen is hier onmisbaar bij.”

Lees het manifest!

Naast de wethouders Leon Geilen (Sittard-Geleen), Thijs van Es (Beek) en Hub Janssen (Stein) ondertekenden ook Herman Evers en Bert van den Berg namens Commissie Sittard-Geleen Inclusief, Anita Boekelman-Jansen namens Platform Beek voor Iedereen en Else de Bont namens Sociale Inclusie Panel Stein het manifest.

Click to listen highlighted text!