Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen   Click to listen highlighted text! Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen
Wmo-raad Sittard-Geleen

Koepel ASD: Handreikingen

Profilering van uw adviesraad in uw gemeente
Adviesraden en de participatiesamenleving
Adviseren kan je leren
Advisering sociaal domein
Armoede en schulden
Bereiken en betrekken van kwetsbare groepen inwoners
Bewustwording en passende ondersteuning voor mensen met dementie
Burgerparticipatie
Cliënt en inwonerparticipatie
Collectieve voorzieningen in het sociaal domein
De ogen en oren van de samenleving ‘De asd volgens de gemeente’
Domeinoverstijgende problematiek
Eenzaamheid
Energietransitie en de adviesraden sociaal domein, versie 2020
Energietransitie en de adviesraden sociaal domein, versie 2021
Inclusiviteit in de bebouwde omgeving
Inkoopbeleid Begeleiding en Huishoudelijke hulp
Integraliteit
Leefbare wijken
Mantelzorg
Onafhankelijke cliëntondersteuning & Adviesraden sociaal domein
Onderzoek door adviesraden
Online communiceren voor lokale advies- en cliëntenraden
Ontwikkelingen in de jeugdzorg en adviesraden sociaal domein
Opbrengsten uit drie online sessies over OCO
Participatie meedoen in de samenleving
Participatiewet voor adviesraden
Regionale Samenwerking
Rollen van de adviesraad
Samenstelling Adviesraad Sociaal Domein
Schuldhulp
Social Media voor adviesraden
Sociale wijkteams
Toezichtfunctie in het kwaliteitsbeleid van gemeenten
Versterk het dagelijks leven
Videobellen
Vraagstukken in de wijk
Vrijwilligersbeleid van gemeenten
Wat kunnen gemeenten doen om buurten en wijken te versterken
Werkgroepen
Zorgcoöperaties – de verhouding tussen adviesraden en zorgcoöperaties

Click to listen highlighted text!