Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen   Click to listen highlighted text! Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen
Wmo-raad Sittard-Geleen

Keukentafelgesprek

Keukentafelgesprek

Via het Wmo-loket van de gemeente krijgt degene die zorg vraagt, een keukentafelgesprek/cliëntondersteuning. Dat is de officiële naam voor een gesprek waarin vastgesteld wordt waaraan een cliënt behoefte heeft om zo goed mogelijk te functioneren in de maatschappij. Het resultaat van het gesprek is een indicatie waarin staat hoeveel zorg en ondersteuning iemand nodig heeft.

Het is goed als iemand die zorg vraagt in dat gesprek bijgestaan wordt door een onafhankelijke cliëntadviseur. Dat is iemand die aan uw kant staat. Hij neemt voor het keukentafelgesprek met u door welke behoefte aan ondersteuning nodig is voor de normale gang van zaken in uw dagelijks leven en bij uw sociale contacten. Dat gaat van hulp bij het opstaan via alle andere dagelijkse handelingen en behoeftes tot aan het uitoefenen van hobby’s en deelnemen aan het verenigingsleven. Maar ook komt aan de orde wat u voor anderen kunt betekenen.

Meer informatie kunt u ook  vinden op deze website onder “Links“, op de website van MantelzorgNL en in de folders:

Click to listen highlighted text!