Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen   Click to listen highlighted text! Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen
Wmo-raad Sittard-Geleen

Werkgroep VN-verdrag

Werkgroep

Het bestuur van de Wmo raad heeft, in overleg met de stichting CG-beleid ( Chronisch zieken en Gehandicapten) een werkgroep ingesteld waarin beide organisaties zijn vertegenwoordigd.  De werkgroep zal aan de slag gaan als de gemeente een aantal formele beslissingen heeft genomen over haar verantwoordelijkheid bij de implementatie van het verdrag. De opdracht aan de werkgroep kan dan worden geformuleerd. Het opstellen van een z.g. lokale inclusie agenda heeft hierbij prioriteit.


Werkdocumenten

Door de stichting Ieder(in) is een document opgesteld met de titel VN-verdrag lokaal waarin de meest belangrijke vragen met betrekking tot de implementatie van het verdrag worden besproken. Het implementatieplan (Plan van Aanpak) kunt u hier inzien. Er is ook een toelichting beschikbaar. Daarnaast is er een informatiekaart beschikbaar die gemeenten behulpzaam kan zijn bij het formuleren van het inclusiebeleid. Deze informatiekaart kunt u hier downloaden.


Vergaderingen werkgroep

Op maandag 11 december 2017 is de eerste vergadering gepland van de werkgroep. De belangrijkste punten die op de agenda staan zijn:

Terugblik op het eerste congres Gelijk=Gelijk, waarin informatie werd uitgewisseld m.b.t. de stand van zaken van het VN-verdrag;

Rapportage van de commissie gelijke behandeling over VN-verdrag handicap in Nederland 2017. Als u kennis wilt nemen van deze rapportage, klik dan op Rapportage VN-verdrag handicap in Nederland 2017 (1)

Stand van zaken in de Gemeente Sittard-Geleen.

Click to listen highlighted text!