Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen   Click to listen highlighted text! Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen
Wmo-raad Sittard-Geleen

Commissie Sittard-Geleen inclusief

Commissie

Het bestuur van de Wmo raad heeft, in overleg met de stichting CG-beleid ( Chronisch zieken en Gehandicapten) een commissie ingesteld waarin beide organisaties zijn vertegenwoordigd.  Deze commissie zal aan de slag gaan als de gemeente een aantal formele beslissingen heeft genomen over haar verantwoordelijkheid bij de implementatie van het verdrag. De opdracht aan de werkgroep kan dan worden geformuleerd. Het opstellen van een z.g. lokale inclusie agenda heeft hierbij prioriteit.


Werkdocumenten

Door de stichting Ieder(in) is een document opgesteld met de titel VN-verdrag lokaal waarin de meest belangrijke vragen met betrekking tot de implementatie van het verdrag worden besproken. Het implementatieplan (Plan van Aanpak) kunt u hier inzien. Er is ook een toelichting beschikbaar. Daarnaast is er een informatiekaart beschikbaar die gemeenten behulpzaam kan zijn bij het formuleren van het inclusiebeleid. Deze informatiekaart kunt u hier downloaden.


Vergaderingen commissie

Op maandag 11 december 2017 is de eerste vergadering gepland van de werkgroep. De belangrijkste punten die op de agenda staan zijn:

Terugblik op het eerste congres Gelijk=Gelijk, waarin informatie werd uitgewisseld m.b.t. de stand van zaken van het VN-verdrag;

Rapportage van de commissie gelijke behandeling over VN-verdrag handicap in Nederland 2017. Als u kennis wilt nemen van deze rapportage, klik dan op Rapportage VN-verdrag handicap in Nederland 2017 (1)


Lokale inclusie agenda

De commissie Sittard-Geleen inclusief is ingesteld eind 2017. De commissie heeft het jaar 2018 hoofdzakelijk gebruikt voor de inventarisatie van aandachtspunten voor een lokale inclusie agenda (LIA) in afwachting van formele besluiten van de gemeente. Uiteindelijk heeft de gemeente besloten te werken aan deze inclusie agenda. Deze agenda zal in 2020 voorgelegd worden aan het college. In het najaar van dit jaar zal de agenda worden behandeld in de gemeenteraad.

In het Jaarverslag 2019 van de Commissie Sittard-Geleen Inclusief kunt u lezen welke voortgang er is geboekt.

Click to listen highlighted text!