Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen   Click to listen highlighted text! Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen
Wmo-raad Sittard-Geleen

Handig om te weten

“Nazorg” in de Wmo

De gemeente Sittard-Geleen wil graag weten wat cliënten vinden van de voorzieningen en ondersteuning vanuit de Wmo en wat er goed gaat bij de uitvoering van deze wet en wat er kan/moet worden verbeterd.
Als Wmo-cliënten ontvangt u dan ook ca. 10 weken na de toekenning van een voorziening een vragenlijst, waarin u uw mening kunt geven over de voorziening of ondersteuning die u van de gemeente heeft ontvangen. In de vragenlijst staan naast de vragen die betrekking hebben op de materiële kant van de voorziening (bijv. rolstoel, huishoudelijke ondersteuning, woningaanpassing), ook vragen over het verloop van het contact met de gemeente en andere organisaties.
De gemeente hoopt zo, met uw reactie, hun dienstverlening te kunnen verbeteren en ook te zorgen voor betere afspraken met hun ketenpartners en zorgaanbieders. Het is daarom van groot belang dat u als Wmo-cliënten de vragenlijst invult en terugstuurt!


Rolstoelpool

Wilt u er een dagje tussenuit of droomt u al langer van een korte vakantie, maar bent u moeilijk ter been? Dan kan de rolstoelpool Sittard-Geleen uitkomst bieden. Dankzij deze service wordt u kosteloos een stuk mobieler. Hoe de rolstoelpool werkt en waar u de rolstoel kunt lenen kunt u in de folder over de “Rolstoelpool” lezen.


“Juiste Loket” voor zorg-/hulpvragen

Door de decentralisatie in de zorg en ondersteuning en de komst van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz) en Zorgverzekeringswet (Zvw) is het voor zorgvragers, maar ook professionals, vaak niet meer duidelijk waar zij met hun concrete zorg-/hulpvraag moeten zijn. Er is doorgaans niet één aanspreekpunt of loket waar men terecht kan. Er vele websites waar men informatie kan vinden, maar waarop telkens verschillende loketten worden genoemd voor hulp en indicatie. Daarmee krijgt de zorgvrager en professional niet echt duidelijkheid waar men terecht kan met de zorg-/hulpvraag. Kortom de zorgvrager, maar ook de professional, ziet vaak door de bomen het bos niet meer en voelt zich vaak van het kastje naar de muur gestuurd.
Het ministerie van VWS heeft dit onderkend en hierover het Juiste Loket in het leven geroepen. Dit loket is bedoeld als laagdrempelig telefonisch en mailportaal voor die mensen die door de veelheid aan informatie niet weten waar zij met hun zorg-/hulpvraag naar toe moeten. (05 juni 2019)


Samenspel formele en informele zorg

Een van de uitdagingen voor zorg en ondersteuning is het samenspel tussen formele en informele zorg. Ook professionals in wijkteams vinden dit belangrijk, maar komen er tegelijkertijd onvoldoende aan toe. Uit onderzoek blijkt dat 43 procent van de wijkteams weinig tijd besteedt aan het organiseren van informele netwerken. Het is opvallend dat zo’n belangrijke doelstelling nog weinig uit de verf komt.
Door “Integraal werken in de wijk”, een samenwerking van diverse organisaties in het sociale domein o.a. Movisie, is dit samenspel in kaart gebracht en kunt u lezen in de brochure “Sociale wijkteams en informele zorg. Issues die spelen en oplossingen die werken”. (25 februari 2017)


De Nationale ombudsman

Door de Nationale ombudsman zijn sedert de decentralisatie in 2015 van het Sociaal Domein diverse onderzoeken gedaan naar het effect voor de burgers van deze decentralisatie. Met betrekking tot ‘Zorg en Welzijn’ zijn de volgende onderzoeken gedaan:

Meer informatie kunt u ook vinden op de website van de Nationale ombudsman. (17 december 2018)


 

Click to listen highlighted text!