Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen   Click to listen highlighted text! Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen
Wmo-raad Sittard-Geleen

Archief Wmo Informatie

Artikelen uit Wmo Informatie blijven 1 jaar in dit Archief staan en worden dan definitief verwijderd.

Eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen in 2017

03 januari 2018: In het overzicht maximale periodebijdrage 2017 geeft het CAK een indicatie van de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen in 2017 op basis van het inkomen en eigen vermogen in 2015.
De hoogte van deze eigen bijdrage voor 2017 is gebaseerd op het verzamelinkomen van 2015 + 8% van de grondslag sparen en beleggen in 2015, het zgn. “Bijdrageplichtig inkomen”. Zie hiervoor ook het actuele overzicht 2017 .

Met het rekenprogramma van het CAK, kunt u voor uw situatie nauwkeuriger de hoogte van uw eigen bijdrage voor uw Wmo-voorziening(en) berekenen.
U wordt stapsgewijs door de berekening geleid. Klik na iedere stap op de knop ‘Volgende stap’. U kunt ook teruggaan als u iets niet juist heeft ingevuld. Klik dan op de knop ‘ Vorige stap’.
Heeft u tijdens het invullen vragen? Dan kunt u het CAK bellen op hun gratis informatienummer 0800-1925 (op werkdagen van 8:00 tot 18:00).

KLIK HIER en bereken uw eigen bijdrage voor 2016 en/of 2017

* NB: Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Het betreft slechts een indicatie van het bedrag dat u gaat betalen. Het daadwerkelijk te betalen bedrag kan hiervan afwijken. U ontvangt een beschikking waarop uw maximale periodebijdrage wordt vermeld. Daarna ontvangt u uw (eerste) factuur met het te betalen bedrag.

Eigen Bijdrage 2016: In het overzicht maximale periodebijdrage 2017 geeft het CAK in de kolom “Maximale periodebijdrage 2016” een indicatie van de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen in 2016 op basis van het “Bijdrageplichtige inkomen” in 2014, dat op dezelfde wijze wordt berekend als dat voor 2017.

TIP: voor uitgebreide informatie kijk op www.hetcak.nl

Uit de Miljoenennota: Verlaging eigen bijdrage Wmo

miljoenennota-2017

20/22 september 2016: Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit om de eigen bijdrage Wmo in 2017 te verlagen. Staatssecretaris Van Rijn (VWS) en minister Dijsselbloem (Financiën) hebben dit op Prinsjesdag bekend gemaakt. Alleenverdieners met een chronisch zieke partner zullen er het meeste van merken. Voor bepaalde groepen zorgvragers zou dit zelf een verlaging van de eigen bijdrage van € 1.460 naar € 63 per jaar kunnen betekenen, aldus een artikel in Binnenlands Bestuur.
Een aantal landelijke belangenbehartigers voor chronisch zieken en gehandicapten is echter van mening dat de voorgenomen verlaging van de eigen bijdrage Wmo te gering is. Op Prinsjesdag hebben deze organisaties dan ook aan alle fractievoorzitters in de Tweede  Kamer een brandbrief gestuurd, waarin zij vragen tijdens de algemene beschouwingen de gestegen zorgkosten aan de orde te stellen. Tevens adviseren zij om een plafond aan zorgkosten in te stellen. Meer hierover kunt u hier lezen.
Inmiddels is in de Tweede Kamer de discussie over de verlaging of zelfs afschaffing van de eigen bijdrage losgebarsten, zoals u in een bericht van Binnenlands Bestuur kunt lezen.

Click to listen highlighted text!