Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen   Click to listen highlighted text! Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen
Wmo-raad Sittard-Geleen

Archief Wmo Informatie

Tegemoetkoming Zorgkosten 2017

03 januari 2018: Heeft u, als gevolg van een chronische ziekte of handicap, hoge zorgkosten en is uw inkomen lager dan 130% van de bijstandsnorm en uw vermogen lager dan de vermogensgrens (kijk welke bedragen voor u gelden)? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Tegemoetkoming Zorgkosten 2017!
Meer informatie over deze tegemoetkoming en de voorwaarden waaraan u moet voldoen om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen kunt u vinden op de website “Tegemoetkoming Zorgkosten 2017” van de gemeente Sittard-Geleen. Hier kunt u ook online uw aanvraag indienen, dit dient u vóór 01 juli 2018 te hebben gedaan.

Eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen in 2017

03 januari 2018: In het overzicht maximale periodebijdrage 2017 geeft het CAK een indicatie van de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen in 2017 op basis van het inkomen en eigen vermogen in 2015.
De hoogte van deze eigen bijdrage voor 2017 is gebaseerd op het verzamelinkomen van 2015 + 8% van de grondslag sparen en beleggen in 2015, het zgn. “Bijdrageplichtig inkomen”. Zie hiervoor ook het actuele overzicht 2017 .

Met het rekenprogramma van het CAK, kunt u voor uw situatie nauwkeuriger de hoogte van uw eigen bijdrage voor uw Wmo-voorziening(en) berekenen.
U wordt stapsgewijs door de berekening geleid. Klik na iedere stap op de knop ‘Volgende stap’. U kunt ook teruggaan als u iets niet juist heeft ingevuld. Klik dan op de knop ‘ Vorige stap’.
Heeft u tijdens het invullen vragen? Dan kunt u het CAK bellen op hun gratis informatienummer 0800-1925 (op werkdagen van 8:00 tot 18:00).

KLIK HIER en bereken uw eigen bijdrage voor 2016 en/of 2017

* NB: Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Het betreft slechts een indicatie van het bedrag dat u gaat betalen. Het daadwerkelijk te betalen bedrag kan hiervan afwijken. U ontvangt een beschikking waarop uw maximale periodebijdrage wordt vermeld. Daarna ontvangt u uw (eerste) factuur met het te betalen bedrag.

Eigen Bijdrage 2016: In het overzicht maximale periodebijdrage 2017 geeft het CAK in de kolom “Maximale periodebijdrage 2016” een indicatie van de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen in 2016 op basis van het “Bijdrageplichtige inkomen” in 2014, dat op dezelfde wijze wordt berekend als dat voor 2017.

TIP: voor uitgebreide informatie kijk op www.hetcak.nl

Sociale Routekaart Sittard-Geleen

Deze routekaart laat de samenhang zien tussen de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Klik op onderstaande link om het verslag in te zien.

Verslag sessies Sociale Routekaart Sittard-Geleen (17 & 19 mei 2016)

 

 

 

Click to listen highlighted text!