Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen   Click to listen highlighted text! Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen
Wmo-raad Sittard-Geleen

Archief 2015

Vergaderverslagen Wmo-raad Sittard-Geleen

Wmo-raad Sittard-Geleen

Stadhuis Geleen / Raadszaal

Verslag jaarvergadering Wmo-raad, d.d. 24 februari 2015
Verslag plenaire vergadering Wmo-raad, d.d. 18 mei 2015
Verslag plenaire vergadering Wmo-raad, d.d. 22 september 2015
Verslag plenaire vergadering Wmo-raad, d.d. 15 december 2015

Bestuur

Stadhuis Sittard / Geleen

Verslag Bestuursvergadering, d.d. 13 januari 2015
Verslag Bestuursvergadering, d.d. 10 februari 2015
Verslag Bestuursvergadering, d.d. 03 maart 2015
Verslag vergadering dagelijks bestuur, d.d. 17 maart 2015
Verslag Bestuursvergadering, d.d. 31 maart 2015
Verslag Bestuursvergadering, d.d. 07 april 2015
Verslag Bestuursvergadering, d.d. 28 april 2015
Verslag Bestuursvergadering, d.d. 26 mei 2015
Verslag Bestuursvergadering, d.d. 30 juni 2015
Verslag Bestuursvergadering, d.d. 01 september 2015
Verslag Bestuursvergadering, d.d. 13 oktober 2015
Verslag Bestuursvergadering, d.d. 24 november 2015

Ambtelijk & Bestuurlijk Overleg

Stadhuis Sittard

Verslag Bestuurlijk Overleg, d.d. 12 januari 2015
Verslag Ambtelijk Overleg, d.d. 27 januari 2015
Verslag Ambtelijk Overleg, d.d. 10 maart 2015
Verslag Ambtelijk Overleg, d.d. 14 april 2015
Verslag Ambtelijk Overleg, d.d. 09 juni 2015
Verslag Ambtelijk Overleg, d.d. 14 juli 2015
Verslag Ambtelijk Overleg, d.d. 15 september 2015
Verslag Ambtelijk Overleg, d.d. 08 december 2015

 

Click to listen highlighted text!