Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen   Click to listen highlighted text! Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen
Wmo-raad Sittard-Geleen

Altijd handig om te weten

Corona informatie

Steunpunt coronazorg:

Tips, hulp en informatie over hoe u met uw gevoelens en zorgen om kunt gaan in de coronacrisis, kunt u vinden op het Steunpunt Coronazorgen.
Het Steunpunt is opgericht door ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum en het RIVM.

Mantelzorg:

Als mantelzorger wil je weten waar je rekening mee moet houden in de zorg voor jouw kwetsbare naaste; wat kan wel en wat kan niet?
Veelgestelde vragen over het coronavirus kunt u vinden op MantelzorgNL.

Beschermingsmiddelen: Bent u mantelzorger van iemand die thuis intensieve zorg nodig heeft? En is degene (mogelijk) besmet met corona? Dan kunt u op recept van uw huisarts of GGD, via de apotheek, beschermende materialen krijgen. Zeker wanneer 1,5 meter afstand houden bij de verzorging en verpleging niet mogelijk is. Hoe dit werkt kunt u lezen op de website van MantelzorgNL onder Beschermingsmiddelen bij Covid klachten.
Is in uw regio het risiconiveau van besmetting hoog? Als mantelzorger kunt u nu ook gratis beschermingsmiddelen krijgen. Ook al heeft uw naaste geen Covid19 klachten. Informatie hierover kunt u lezen op de website van MantelzorgNL onder Beschermingsmiddelen bij hoog risiconiveau.

Tips voor mantelzorgers van mensen met psychische klachten in coronatijd: Mantelzorgen in coronatijd valt niet mee. Zorgen voor een naaste met psychische problemen is normaal gesproken al zwaar, door de coronamaatregelen komen hier extra moeilijkheden bij.Daarom heeft MantelzorgNL in samenwerking met 6 organisaties in de ggz een top10 samengesteld, met tips voor mantelzorgers om overeind te blijven.
De tips gaan over afspraken met je naaste, over jonge mantelzorgers, over wat je kunt doen als jij of je naaste ziek wordt en over veiligheid. Maar ook over plezier maken en over goed voor jezelf zorgen. Een lijst met informatie en hulplijnen maakt de top 10 compleet. Meer informatie kunt u ook vinden op de website van MantelzorgNL 0nder ‘Mantelzorg en het coronavirus’.

Maatschappelijke gevolgen coronamaatregelen voor mantelzorgers: Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft een onderzoek uitgevoerd naar de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen voor mantelzorger. Hierbij enkele bevindingen uit dit onderzoek:

 • Groter kans op een zwaardere belasting, met het risico op overbelasting, als gevolg van:
  • meer en vaak ook intensievere zorg
  • wegvallen van de formele hulp/ondersteuning
  • het doorgaan van de eigen verplichtingen, zoals werk, gezin etc.
 • Er wordt veel van de flexibiliteit van de mantelzorger gevraagd in de omgang met de hulpvrager
 • Beperkte mogelijkheid om gebruik te maken van respijtzorg
 • Al dan niet meegaande opstelling van de werkgever
 • De onzekerheid wie de zorg overneemt wanneer de mantelzorger zelf ziek wordt of uitvalt

Enkele conclusies en aanbevelingen uit dit onderzoek zijn:

 • Bij een eventuele 2e besmettingsgolf dient de overheid in haar maatregelen de belangen van de mantelzorgers goed te laten meewegen
 • Het grote belang van goede en begrijpelijke informatie, die is afgestemd op de kwetsbare groepen en hun naasten
 • Aandacht, sociaal contact en betrokkenheid behoren naast medische zorg, tot de kern van goede  zorg- en dienstverlening
 • De lessen van deze crisis zijn cruciaal voor de duurzame inzetbaarheid van mantelzorgers in de toekomst

Het gehele rapport kunt u downloaden op de website van het SCP.


Aanvulling AOW-uitkering

Ontvangt u geen volledige AOW-uitkering? Dan kunt u misschien een aanvulling krijgen uit de ‘Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO)‘. Meer informatie kunt u lezen in:

 • De folder “een aanvulling op uw AOW: de AIO’ van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)
 • De website van de SVB over de AIO
 • De website van de Rijksoverheid over de aanvulling op een AOW-uitkering

Heeft u wel een volledige AOW-uitkering, dan kunt u op andere manieren proberen uw inkomen aan te vullen.


Wmo-folders Sittard-Geleen

Door de gemeente Sittard-Geleen zijn met betrekking tot de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) de volgende 6 folders uitgebracht:


Informatiepunt Samen Sterk

De coronacrisis heeft nog altijd een grote impact op ons dagelijkse leven. Toch zijn er ook lichtpuntjes in deze onzekere tijden. Er zijn op verschillende plekken in de gemeente initiatieven ontstaan van inwoners die elkaar onderling helpen en steunen, elkaar een hart onder riem steken. Bijvoorbeeld door boodschappen te doen, maaltijden te bezorgen, door te ondersteunen als mantelzorger of een luisterend oor te bieden aan mensen die eenzaam of angstig zijn. Het Informatiepunt Samen Sterk brengt deze initiatieven samen.

Samen sterk

Het Informatiepunt Samen Sterk brengt mensen die hulp nodig hebben, rechtstreeks in contact met inwoners die hulp aanbieden. Ook zijn diverse zorgpartners aan het Informatiepunt verbonden. Zo biedt Partners in Welzijn hulp en ondersteuning op tal van gebieden. De organisatie heeft daarnaast contact met een uitgebreid netwerk van vrijwilligersorganisaties en zorgaanbieders die inzetbaar zijn. Dus ook voor vragen, hulp of ondersteuning op het gebied van welzijn, wonen, zorg, financiën of opvoeding bent u bij het Informatiepunt aan het juiste adres.

Met en voor elkaar

Door op deze manier samen onze krachten te bundelen, door mensen met een hulpvraag in contact te brengen met een helpende hand, zijn we samen sterk voor Sittard-Geleen. Dat sluit mooi aan bij de overtuiging van de gemeente om samen te werken aan een duurzame toekomst voor Sittard-Geleen.

Contact met Informatiepunt Samen Sterk

Het Informatiepunt Samen Sterk is op werkdagen tussen 09.00 en 12.30 uur en tussen 13.00 en 17.00 uur telefonisch bereikbaar via het nummer van Partners in Welzijn: 046 – 457 57 00.

Heeft u hulp nodig? Wilt u helpen? Informatiepunt Samen Sterk is er voor u!


Seniorenwijzer ‘Ouder worden in Sittard-Geleen’

Prettig en veilig wonen, ook ouderen, is voor de gemeente Sittard-Geleen van groot belang! Daarom is, op verzoek van de gemeenteraad, de Seniorenwijzer ‘Ouder worden in Sittard-Geleen ontwikkeld. Een overzichtelijk boekje met praktisch onderwerpen die vaker voorkomen wanneer u ouder wordt. Zo vindt u snel en makkelijk de juiste informatie op het moment dat het nodig is. Ook wordt beter zichtbaar wat er allemaal aan mogelijkheden zijn.
Op de website van de gemeente vindt u meer informatie en waar u de Seniorenwijzer gratis kunt ophalen.


“Nazorg” in de Wmo

De gemeente Sittard-Geleen wil graag weten wat cliënten vinden van de voorzieningen en ondersteuning vanuit de Wmo en wat er goed gaat bij de uitvoering van deze wet en wat er kan/moet worden verbeterd.
Als Wmo-cliënten ontvangt u dan ook ca. 10 weken na de toekenning van een voorziening een vragenlijst, waarin u uw mening kunt geven over de voorziening of ondersteuning die u van de gemeente heeft ontvangen. In de vragenlijst staan naast de vragen die betrekking hebben op de materiële kant van de voorziening (bijv. rolstoel, huishoudelijke ondersteuning, woningaanpassing), ook vragen over het verloop van het contact met de gemeente en andere organisaties.
De gemeente hoopt zo, met uw reactie, hun dienstverlening te kunnen verbeteren en ook te zorgen voor betere afspraken met hun ketenpartners en zorgaanbieders. Het is daarom van groot belang dat u als Wmo-cliënten de vragenlijst invult en terugstuurt!


Gezondheidsatlas Zuid-Limburg

De GGD Zuid-Limburg heeft voor de 16 gemeenten van Zuid-Limburg een ‘Gezondheidsatlas‘ opgesteld. Hierin is per gemeente voor iedere wijk, buurt, stadsdeel of dorp een profiel opgenomen over diverse thema’s, zoals gezondheid, eenzaamheid, mantelzorg.
Voor Sittard-Geleen kunt in deze atlas ook het profiel van uw wijk of cluster van wijken / kleine kernen.


Minder regels: eenmalige diagnose voor chronisch zieken

Mensen met een chronische aandoening hoeven vanaf 1 januari 2020 niet meer om de zoveel tijd naar een arts om opnieuw aan te tonen dat zij deze aandoening hebben. Een eenmalige diagnose door de behandeld arts is dan voldoende. De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Medische Zorg en Sport hebben dat afgesproken met de zorgverzekeraars. Het is één van de maatregelen die is genomen om de onnodige administratie en regeldruk in de zorg te lijf te gaan. Alle zorgverzekeraars gebruiken vanaf 2020 dezelfde voorwaarden en vragenlijsten.
Het complete nieuwsbericht kunt u lezen op de website van de rijksoverheid.


“Juiste Loket” voor zorg-/hulpvragen

Door de decentralisatie in de zorg en ondersteuning en de komst van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz) en Zorgverzekeringswet (Zvw) is het voor zorgvragers, maar ook professionals, vaak niet meer duidelijk waar zij met hun concrete zorg-/hulpvraag moeten zijn. Er is doorgaans niet één aanspreekpunt of loket waar men terecht kan. Er vele websites waar men informatie kan vinden, maar waarop telkens verschillende loketten worden genoemd voor hulp en indicatie. Daarmee krijgt de zorgvrager en professional niet echt duidelijkheid waar men terecht kan met de zorg-/hulpvraag. Kortom de zorgvrager, maar ook de professional, ziet vaak door de bomen het bos niet meer en voelt zich vaak van het kastje naar de muur gestuurd.
Het ministerie van VWS heeft dit onderkend en hierover het Juiste Loket in het leven geroepen. Dit loket is bedoeld als laagdrempelig telefonisch en mailportaal voor die mensen die door de veelheid aan informatie niet weten waar zij met hun zorg-/hulpvraag naar toe moeten. (05 juni 2019)


Samenspel formele en informele zorg

Een van de uitdagingen voor zorg en ondersteuning is het samenspel tussen formele en informele zorg. Ook professionals in wijkteams vinden dit belangrijk, maar komen er tegelijkertijd onvoldoende aan toe. Uit onderzoek blijkt dat 43 procent van de wijkteams weinig tijd besteedt aan het organiseren van informele netwerken. Het is opvallend dat zo’n belangrijke doelstelling nog weinig uit de verf komt.
Door “Integraal werken in de wijk”, een samenwerking van diverse organisaties in het sociale domein o.a. Movisie, is dit samenspel in kaart gebracht en kunt u lezen in de brochure “Sociale wijkteams en informele zorg. Issues die spelen en oplossingen die werken”. (25 februari 2017)


De Nationale ombudsman

Door de Nationale ombudsman zijn sedert de decentralisatie in 2015 van het Sociaal Domein diverse onderzoeken gedaan naar het effect voor de burgers van deze decentralisatie. Met betrekking tot ‘Zorg en Welzijn’ zijn de volgende onderzoeken gedaan:

Meer informatie kunt u ook vinden op de website van de Nationale ombudsman.

Click to listen highlighted text!