Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen   Click to listen highlighted text! Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen
Wmo-raad Sittard-Geleen

Altijd handig om te weten

Procedure Wmo-2015

Hoe zien de verschillende stappen uit de procedure Wmo 2015 eruit?
Meer informatie hierover kunt u vinden in de infographic:

(Bron: Schulinck Wmo)


Sociaal Plein

Voor hulp of vragen

In de gemeente Sittard-Geleen is er in ieder stadsdeel een Sociaal Plein te vinden. Hier kunt u terecht met vragen over wonen, welzijn, opvoeding, leefstijl, zorg en/of financiën. Heeft u hulp nodig of is er iemand over wie u zich zorgen maakt? Het Sociaal Plein biedt een luisterend oor en helpt verder waar mogelijk. Meer informatie over de locaties en openingstijden kunt u vinden op de website van “Partners in Welzijn“.


Voorliggend veld (voorveld)

Het voorliggende veld (voorveld) staat voor het totaal aan algemene voorzieningen dat beschikbaar is in een wijk of gemeente. Het gaat dus om alle voorzieningen voor (hulp)vragen zonder indicatie.

Door STICHTING MEE en PARTNERS IN WELZIJN is FRIBSS samengesteld.
FRIBSS is een overzicht van Financiële en andere Regelingen, ondersteuningsmogelijkheden en voorzieningen in het voorliggend veld In Beek, Sittard-Geleen en Stein. Dit overzicht is een flexibel document dat nooit compleet is.


Aanvulling AOW-uitkering

Ontvangt u geen volledige AOW-uitkering? Dan kunt u misschien een aanvulling krijgen uit de ‘Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO)‘. Meer informatie kunt u lezen in:

 • De folder “een aanvulling op uw AOW: de AIO’ van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)
 • De website van de SVB over de AIO
 • De website van de Rijksoverheid over de aanvulling op een AOW-uitkering

Heeft u wel een volledige AOW-uitkering, dan kunt u op andere manieren proberen uw inkomen aan te vullen.


Wmo-folders Sittard-Geleen

Door de gemeente Sittard-Geleen zijn met betrekking tot de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) de volgende 6 folders uitgebracht:


Seniorenwijzer ‘Ouder worden in Sittard-Geleen’

Prettig en veilig wonen, ook ouderen, is voor de gemeente Sittard-Geleen van groot belang! Daarom is, op verzoek van de gemeenteraad, de Seniorenwijzer ‘Ouder worden in Sittard-Geleen ontwikkeld. Een overzichtelijk boekje met praktisch onderwerpen die vaker voorkomen wanneer u ouder wordt. Zo vindt u snel en makkelijk de juiste informatie op het moment dat het nodig is. Ook wordt beter zichtbaar wat er allemaal aan mogelijkheden zijn.
Op de website van de gemeente vindt u meer informatie en waar u de Seniorenwijzer gratis kunt ophalen.


“Nazorg” in de Wmo

De gemeente Sittard-Geleen wil graag weten wat cliënten vinden van de voorzieningen en ondersteuning vanuit de Wmo en wat er goed gaat bij de uitvoering van deze wet en wat er kan/moet worden verbeterd.
Als Wmo-cliënten ontvangt u dan ook ca. 10 weken na de toekenning van een voorziening een vragenlijst, waarin u uw mening kunt geven over de voorziening of ondersteuning die u van de gemeente heeft ontvangen. In de vragenlijst staan naast de vragen die betrekking hebben op de materiële kant van de voorziening (bijv. rolstoel, huishoudelijke ondersteuning, woningaanpassing), ook vragen over het verloop van het contact met de gemeente en andere organisaties.
De gemeente hoopt zo, met uw reactie, hun dienstverlening te kunnen verbeteren en ook te zorgen voor betere afspraken met hun ketenpartners en zorgaanbieders. Het is daarom van groot belang dat u als Wmo-cliënten de vragenlijst invult en terugstuurt!


Gezondheidsatlas Zuid-Limburg

De GGD Zuid-Limburg heeft voor de 16 gemeenten van Zuid-Limburg een ‘Gezondheidsatlas‘ opgesteld. Hierin is per gemeente voor iedere wijk, buurt, stadsdeel of dorp een profiel opgenomen over diverse thema’s, zoals gezondheid, eenzaamheid, mantelzorg.
Voor Sittard-Geleen kunt in deze atlas ook het profiel van uw wijk of cluster van wijken / kleine kernen.


Minder regels: eenmalige diagnose voor chronisch zieken

Mensen met een chronische aandoening hoeven vanaf 1 januari 2020 niet meer om de zoveel tijd naar een arts om opnieuw aan te tonen dat zij deze aandoening hebben. Een eenmalige diagnose door de behandeld arts is dan voldoende. De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Medische Zorg en Sport hebben dat afgesproken met de zorgverzekeraars. Het is één van de maatregelen die is genomen om de onnodige administratie en regeldruk in de zorg te lijf te gaan. Alle zorgverzekeraars gebruiken vanaf 2020 dezelfde voorwaarden en vragenlijsten.
Het complete nieuwsbericht kunt u lezen op de website van de rijksoverheid.


Juiste Loket

Het Juiste Loket is een onafhankelijk informatie- en adviespunt voor vragen over de:

 • Jeugdwet
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Wet langdurige zorg (Wlz)
 • Zorgverzekeringswet (Zvw).

Iedereen met een vraag over zorg kan bij het Juiste Loket terecht, zoals:

 • Zorgvragers en hun naasten
 • professionals
  • indicerend verpleegkundigen
  • Wmo-consulenten
  • zorgaanbieders
  • onafhankelijk cliëntondersteuners
  • etc.

Het Juiste Loket:

 • zorgt dat mensen en organisaties gehoord en gezien worden;
 • denkt mee en adviseert als het lastig is om passende zorg of ondersteuning te organiseren;
 • bemiddelt waar nodig tussen zorgvrager, gemeenten en/of professionals.

Het Juiste loket helpt door het inzetten van haar kennis en ervaring mee het doel te bereiken: voor alle betrokkenen een goede oplossing bieden en gezamenlijke lessen voor de toekomst leren.


Samenspel formele en informele zorg

Een van de uitdagingen voor zorg en ondersteuning is het samenspel tussen formele en informele zorg. Ook professionals in wijkteams vinden dit belangrijk, maar komen er tegelijkertijd onvoldoende aan toe. Uit onderzoek blijkt dat 43 procent van de wijkteams weinig tijd besteedt aan het organiseren van informele netwerken. Het is opvallend dat zo’n belangrijke doelstelling nog weinig uit de verf komt.
Door “Integraal werken in de wijk”, een samenwerking van diverse organisaties in het sociale domein o.a. Movisie, is dit samenspel in kaart gebracht en kunt u lezen in de brochure “Sociale wijkteams en informele zorg. Issues die spelen en oplossingen die werken”. (25 februari 2017)


De Nationale ombudsman

Door de Nationale ombudsman zijn sedert de decentralisatie in 2015 van het Sociaal Domein diverse onderzoeken gedaan naar het effect voor de burgers van deze decentralisatie. Met betrekking tot ‘Zorg en Welzijn’ zijn de volgende onderzoeken gedaan:

Meer informatie kunt u ook vinden op de website van de Nationale ombudsman.

Click to listen highlighted text!