Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen   Click to listen highlighted text! Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen
Wmo-raad Sittard-Geleen

Adviescommissie

Adviescommissie

De Wmo-raad Sittard-Geleen heeft met betrekking tot de advisering van het bestuur en de leden over het gemeentelijke beleid betreffende de Wmo 2015 een Adviescommissie ingesteld.

De opdracht aan deze Adviescommissie is:

  • Het ondersteunen van het bestuur betreffende het strategisch overleg met het bestuurlijk niveau van de gemeente Sittard-Geleen, met betrekking tot beleidsontwikkelingen aangaande de Wmo.
  • Het ondersteunen en adviseren van het bestuur betreffende het tactisch overleg met het ambtelijk niveau van de gemeente Sittard-Geleen, met betrekking tot actueel en toekomstig beleid aangaande de Wmo.
  • Het zelfstandig voeren van operationeel overleg met de ambtelijke organisatie van de gemeente Sittard-Geleen, met betrekking tot de invulling van actueel en toekomstig beleid en beleidsregels aangaande de Wmo.
  • Het opstellen van adviezen aan het bestuur betreffende gemeentelijkbeleid en de daaraan gerelateerde beleidsregels aangaande de Wmo.
  • Het gevraagd en ongevraagd opstellen van adviezen aan het bestuur, ten behoeve van het College van B&W en/of de Gemeenteraad.
  • Het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren over onderwerpen die voor de Wmo-raad Sittard-Geleen van belang zijn of kunnen zijn.
  • Indien ad hoc advies moet worden uitgebracht heeft de Adviescommissie daartoe mandaat van het bestuur. het bestuur wordt hiervan direct in kennis gesteld.
  • Stelt een jaarverslag op over de uitgevoerde activiteiten van het afgelopen jaar en stelt een jaarprogramma op voor het komende jaar.

Leden:

Dhr. J. (Jan) Banens (secretaris)
Mevr. D. (Diena) Boersma
Mevr. M.F.J.M. (Monique) Geenen-Schings
Dhr. C.C.M. (Chris) Grolleman
Dhr. L. (Léon) Lemmens
Dhr. J.G.M. (Noël) Schrijen (voorzitter)

Click to listen highlighted text!