Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen   Click to listen highlighted text! Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen
Wmo-raad Sittard-Geleen

Adviescommissie

Adviescommissie

De Wmo-raad Sittard-Geleen heeft met betrekking tot de advisering van het bestuur en de leden over het gemeentelijke beleid betreffende de Wmo 2015 een Adviescommissie ingesteld.

De taakstelling van deze Adviescommissie is:

  • Het opstellen en uitbrengen van adviezen aan het Bestuur ten behoeve van het Ambtelijk Overleg met de gemeente Sittard-Geleen.
  • Het opstellen en uitbrengen van adviezen, gevraagd en ongevraagd, aan het Bestuur ten behoeve van het College van B&W en/of de Gemeenteraad.
  • Het informeren en consulteren, door tussenkomst van het Bestuur, van de leden van de Wmo-raad Sittard-Geleen betreffende de uit te brengen adviezen.
  • Het Bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren over, voor de Wmo-raad Sittard-Geleen, van belang zijnde onderwerpen.
  • Het, in overleg met de toegewezen contactpersoon van de gemeente Sittard-Geleen, voorbereiden van de agenda van het Ambtelijk Overleg.

Leden

Dhr. J. (Jos) Braam
Dhr. A.J.J.L. (Albert) de Rouw
Dhr. J.J.E. (John) Schreurs
Dhr. J.G.M. (Noël) Schrijen

Click to listen highlighted text!