Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen   Click to listen highlighted text! Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen
Wmo-raad Sittard-Geleen

Abonnementstarief eigen bijdrage Wmo-voorzieningen

Abonnementstarief eigen bijdrage Wmo-voorzieningen

In het regeerakkoord 2017 – 2012 “Vertrouwen in de toekomst” staat het voornemen van de regering Rutte III om vanaf 2019 de eigen bijdrage voor huishoudens die gebruik maken van Wmo-voorzieningen vast te stellen op € 17,50 per vier weken (zgn. abonnementstarief). De eigen bijdrage is hiermee niet meer langer afhankelijk van gebruik, inkomen, vermogen en huishoudsamenstelling.
De reden van dit voornemen is, dat een zeer groot deel van de mensen die Wmo-zorg vragen het eigen risico in de Zorgverzekeringswet (Zvw) volledig gebruiken. De regering wil nu stapeling van deze eigen bijdrage met die voor de Wmo-voorzieningen met dit voornemen tegengaan.
Meer informatie over het abonnementstarief kunt u vinden in de brief van Ieder(in).

Click to listen highlighted text!