Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen   Click to listen highlighted text! Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen
Wmo-raad Sittard-Geleen

Abonnementstarief eigen bijdrage Wmo in 2020

Abonnementstarief eigen bijdrage Wmo in 2020

Op 01 januari 2020 wordt de ‘Wet abonnementstarief Wmo’ van kracht. Met deze wet wordt de invoering van het abonnementstarief voor cliënten die gebruik maken van maatschappelijke ondersteuning op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) geregeld.
Onder het abonnementstarief vallen, naast maatwerkvoorzieningen en persoonsgebonden budgetten (uitgezonderd beschermd wonen), ook algemene voorzieningen waarbij sprake is van een duurzame hulpverleningsrelatie.
In 2020 betaalt iedereen maximaal € 19,00 per maand (2019: maximaal € 17,50 per 4 weken). Het CAK kijkt bij het bepalen van de eigen bijdrage dan niet meer naar inkomen, vermogen en de hoeveelheid hulp en/of ondersteuning.
Meer informatie over deze wijzigingen kunt u ook vinden op de website van het CAK.

Gezamenlijke huishoudens (meerpersoonshuishoudens) waarin één van de partners nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt, hoeven in 2020 geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Dit geldt ongeacht de hoogte van hun inkomen en/of vermogen. Wie partner is die meetelt voor de eigen bijdrage kunt u vinden op de website van het CAK.

 

Click to listen highlighted text!