Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen   Click to listen highlighted text! Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen
Wmo-raad Sittard-Geleen

4e Kwartaalrapportage Sociaal Domein 2018

4e Kwartaalrapportage Sociaal Domein 2018

De afname van het aantal mensen met een Pgb en de toename van het aantal mensen met Zorg in Natura (ZiN), die in de  voorgaande kwartalen al zichtbaar was, heeft zich in dit kwartaal voortgezet.
Het grotere aantal toegekende vervoersvoorzieningen in de 3e kwartaalrapportage bleek het gevolg te zijn van een gewijzigde registratie. Het juiste aantal  voor dat kwartaal is inmiddels gecorrigeerd. Wel is in het 4e kwartaal het hoge aantal cliënten (toename met 715) met vervoer op maat (Omnibuzz) opvallend. Het betreft geen nieuwe toekenningen, maar is het gevolg van een administratieve correctie van de cliëntgegevens van de gemeente t.o.v. die van Omnibuzz.
In het 4e kwartaal 2018 zijn beduidend meer meldingen gedaan (toename van 282) waar 1 of meer voorzieningen uit voortkomen. Tevens is het aantal in dit kwartaal toegekende voorzieningen toegenomen met 310. Dit heeft vooral te maken met het in dit 4e kwartaal aflopen van  indicaties die eind 2017 voor de periode van één jaar zijn afgegeven. Daarnaast kunnen toekenningen nog samenhangen met meldingen uit het vorige kwartaal.
Zie voor meer informatie de 4e kwartaalrapportage 2018 en het overzicht Wmo 2016 – 2018.

Click to listen highlighted text!