Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen   Click to listen highlighted text! Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen
Wmo-raad Sittard-Geleen

4e Kwartaalrapportage 2020 Sociaal Domein

4e Kwartaalrapportage 2020 Sociaal Domein

Wmo Adviescentrum: In het 4e kwartaal is opnieuw een gedeeltelijke en uiteindelijk een harde lockdown ingesteld. Dit is terug te zien in het lage aantal contactmomenten van het Wmo adviescentrum. Deze daling was ook te zien tijdens de eerste golf in het tweede kwartaal.
Huishoudelijke ondersteuning: In het 4e kwartaal is gestart met de herindicatie van 727 cliënten, waarvan de indicatie op 01 april 2021 afloopt.
Het in 2019 ingevoerde abonnementstarief laat steeds een stijging van het aantal cliënten met huishoudelijke ondersteuning zien. Ook in 2020 is deze stijging te zien, maar niet met de verwachte aantallen. Ook hier is de kans groot dat dit door de coronamaatregelen komt. Na de coronacrisis wordt duidelijk of de vraag naar huishoudelijke ondersteuning weer stijgt.
Woningvoorzieningen: In het aantal gegeven woningvoorzieningen en vervoersvoorzieningen is deze daling ook te zien. Dit kan ook het gevolg zijn van de corona maatregelen en dat alleen het écht belangrijke is aangevraagd.
Bezwaarschriften: In het 4e kwartaal zijn er 28 bezwaarschriften binnengekomen. Dat is duidelijk meer dan in de eerste drie kwartalen. Hiervan waren 11 bezwaarschriften het gevolg van een regelmatig heronderzoek naar de besteding van pgb-gelden.
Trendanalyse 2020: De gevolgen van Covid-19 hebben een sterke invloed gehad op de cijfers voor alle Wmo onderdelen. Hierdoor is het lastig om deze cijfers te vergelijken met de vorige jaren.

Meer informatie:
4e Kwartaalrapportage 2020 Sociaal Domein
Overzicht Kwartaalrapportage Wmo 2017 – 2020

 

Click to listen highlighted text!