Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen   Click to listen highlighted text! Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen
Wmo-raad Sittard-Geleen

3e Kwartaalrapportage Sociaal Domein 2019

3e Kwartaalrapportage Sociaal Domein 2019

Huishoudelijke ondersteuning: Ook in het 3e kwartaal is een toename te zien van van het aantal cliënten met een indicatie huishoudelijke ondersteuning. Deze toename is met een grote waarschijnlijkheid het gevolg van de invoering van het abonnementstarief Wmo.
Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV): Na een afname in het 1ste en 2e kwartaal van het aantal cliënten met een vervoerspas op maat, is in het 3e kwartaal het aantal cliënten met zo’n pas weer gestegen. De afname in het 1ste halfjaar is het gevolg geweest van het dichtzetten van de CVV passen waar langer dan één jaar niet mee was gereisd. De toename in het 3e kwartaal is enerzijds toe te schrijven aan nieuwe aanvragen en anderzijds het opnieuw openzetten van bestaande passen.
Bezwaarschriften: De afhandelingstermijn voor een bezwaarschrift is 12 weken, met een mogelijke verlenging van 6 weken. Dit heeft tot gevolg dat bezwaarschriften die in een kwartaal binnen komen, doorgaans niet in hetzelfde kwartaal worden afgehandeld.
Zie voor meer informatie de 3e kwartaalrapportage 2019 en het overzicht kwartaalrapportage Wmo

Click to listen highlighted text!