Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen   Click to listen highlighted text! Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen
Wmo-raad Sittard-Geleen

3e Kwartaalrapportage 2021 Sociaal Domein

3e Kwartaalrapportage 2021 Sociaal Domein

Algemeen: Voor alle Wmo onderdelen heeft corona steeds minder invloed op de cijfers.
Maatwerkvoorzieningen t.g.v. corona: In 2020 en 2021 zijn er door corona 289 indicaties afgegeven. Vooral voor huishoudelijke hulp, collectief vervoer en ondersteuning. Ongeveer de helft van deze indicaties is voor de duur van één jaar. De andere helft voor langere tijd.
Advies, meldingen en toekenningen: Sinds midden 2021 is het Wmo Adviescentrum weer open voor fysieke afspraken en vrije inloop. Dit is duidelijk terug te zien in de cijfers. Het aantal contactmomenten en het aantal unieke cliënten heeft zich vergeleken met het tweede kwartaal bijna verdubbeld.
Het aantal voorzieningen dat is toegekend op basis van het aantal meldingen is gestegen met bijna 1000. De oorzaak van de stijging wordt grotendeels verklaart door de voorbereidingen op de nieuwe producten van de inkoop 2022. Medio september is de gemeente ook gestart met de herindicaties voor begeleiding.
Tussen de melding en het keukentafelgesprek zit op dit moment een wachttijd van 12 weken. Dit terwijl de norm 6 weken is. Hierdoor valt de toekenning buiten de wettelijke termijn van 2 weken na het keukentafelgesprek (dus 8 weken). Door de tijdelijke actie van het verkort behandelen van meldingen trekken de cijfers bij.
Trend: Sinds 2019 is er elk kwartaal een stijging te zien in het aantal cliënten met huishoudelijke hulp. De oorzaak hiervan is waarschijnlijk te vinden in de invoering van het abonnementstarief in 2019. Maar ook in de vergrijzing en het langer thuis blijven wonen. De stijging zet zich in het derde kwartaal van 2021 door.
Het totaal aantal cliënten dat gebruik maakt van de Wmo is het derde kwartaal op alle onderdelen toegenomen. Tegelijkertijd wordt de moeilijkheid van de meldingen bij ondersteuning groter. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de wachtlijsten in de psychiatrie. Hierdoor wordt de Wmo vaker gebruikt als overbrugging en vangnet.

Meer informatie kunt u lezen in de 3e kwartaalrapportage 2021 Sociaal Domein

 

Click to listen highlighted text!