Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen   Click to listen highlighted text! Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen
Wmo-raad Sittard-Geleen

2e Kwartaalrapportage Sociaal Domein 2020

2e Kwartaalrapportage Sociaal Domein 2020

Algemeen: De cijfers zijn voor alle Wmo onderdelen in dit tweede kwartaal flink minder geworden. Ondanks de coronamaatregelen was de gemeente bereikbaar voor Wmo vragen en meldingen. Maar zoals uit de cijfers blijkt hebben de inwoners hier minder gebruik van gemaakt. Het is te verwachten is dat het derde kwartaal een inhaalslag zal laten zien.
Verhouding Zin en pgb: Deze verhouding is ook dit kwartaal hetzelfde gebleven. Namelijk 90% van de Wmo-cliënten ontvangt Zorg in Natura en 10% ontvangt een persoonsgebonden budget.
Maatwerkvoorzieningen Wmo: Deze zijn onderverdeeld in:

  • Dienstverlening: huishoudelijke hulp, ondersteuning en vervoer op maat. (Het aantal cliënten dat op de laatste dag van het kwartaal hier gebruik van maakt)
  • Materiële voorzieningen: rolstoelen, vervoersvoorzieningen en aanpassingen aan de woning. (Het aantal toegekende voorzieningen)

Advies, meldingen en toekenningen: door de coronamaatregelen is ook hier een duidelijke daling te zien. Het Wmo Adviescentrum was tijdens de lockdown gesloten en vanaf 15 juni alleen op afspraak geopend. Ondanks alle coronamaatregelen zijn er dit kwartaal toch ruim 900 Wmo meldingen behandeld.
Bezwaarschriften: De behandelingstermijn voor een bezwaarschrift is 12 weken. Dit kan met 6 weken worden verlengd. Een bezwaarschrift wordt daarom over het algemeen niet in hetzelfde kwartaal afgehandeld. Door de coronamaatregelen is het aantal afgehandelde bezwaarschriften dit kwartaal ook lager dan normaal.

Meer informatie:
2e Kwartaalcijfers 2020 Sociaal Domein
Overzicht Kwartaalrapportage Wmo 2017 – 2020

Click to listen highlighted text!