Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen   Click to listen highlighted text! Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen
Wmo-raad Sittard-Geleen

2e Kwartaalrapportage Sociaal Domein 2019

2e Kwartaalrapportage Sociaal Domein 2019

De toename in het 1ste kwartaal 2019 van het aantal cliënten Wmo die huishoudelijke ondersteuning en begeleiding krijgen  heeft zich in dit 2e kwartaal voortgezet. De onderliggende oorzaak wordt nader onderzocht.
Zo ook heeft de toename in het 1ste kwartaal 2019 van het aantal contactmomenten en unieke cliënten in het Wmo Adviescentrum  zich in dit 2e kwartaal voortgezet. Ook nu zijn de oorzaken van deze toename:
* Huishoudelijke ondersteuning: nieuwe cliënten / omzetten van bestaande indicatie naar het nieuwe normenkader.
* Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) project: het stopzetten van de pasjes van cliënten die een jaar niet hebben gereisd. Als het pasje is stopgezet blijft de beschikking wel van kracht en wanneer men weer gebruik willen maken van vervoer dient men contact op te nemen met de gemeente.
* Abonnementstarief Wmo: van € 17,50 per 4 weken per 01 januari 2019. (per 01 januari 2020 wordt dit € 19,00 per maand)
In het 2e kwartaal is ook een duidelijke toename zichtbaar van het aantal toegekende voorzieningen. Dit als gevolg van de toename van het aantal meldingen in de afgelopen kwartalen. Hierbij moet worden aangetekend dat toegekende voorzieningen in het 2e kwartaal betrekking kunnen hebben op meldingen uit het 1ste kwartaal. Dit mede op basis van de tijd die nodig is voor de behandelingsprocedure.
Zie voor meer informatie de 2e kwartaalrapportage 2019 en het overzicht kwartaalrapportage Wmo

Click to listen highlighted text!