Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen   Click to listen highlighted text! Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen
Wmo-raad Sittard-Geleen

2023: Recordaantal meldingen – “Overlast door personen met verward gedrag”

2023: Recordaantal meldingen – “Overlast door personen met verward gedrag”

Recordaantal meldingen:

In 2023 kreeg de Nederlandse politie een recordaantal meldingen binnen van overlast door personen met verward gedrag. In totaal registreerde de politie vorig jaar 141.759 meldingen. Een stijging van 2% ten opzichte van het vorige recordjaar 2022.
Het gaat vaak om mensen die met meerdere problemen te kampen hebben. Zoals een psychische stoornis, verslaving, verstandelijke beperking en schuldenproblematiek. Hierdoor hebben ze een hoog veiligheidsrisico.

Toch is de stijging van twee procent niet zo sterk als die in de jaren daarvoor. Mogelijk door de intensievere samenwerking tussen de politie en zorg om de groep, die stelselmatig voor overlast zorgt, beter te helpen.
Het is wel een grote uitdaging om voor deze kwetsbare personen, met meervoudige problematiek of geen vaste woon- of verblijfplaats, bij de juiste zorgorganisaties passende hulp te vinden.

Een andere opvallende stijging is de meldingen van overlast door zwervers. Met 40.500 meldingen was dit een toename van 22% ten opzichte van 2022. Deze opvallende stijging is mogelijk te verklaren door een toename van mensen die op straat leven.

Levensloopaanpak en Begeleiding:

Met de “levensloopaanpak” wil de politie ondersteuning en zorg bieden aan mensen met onbegrepen gedrag. Dit in samenwerking met onder andere de GGZ, de Zorg- en Veiligheidshuizen en het Openbaar Ministerie.
Het gaat hierbij om een relatief kleine groep die, vanwege meldingen van overlast door verward gedrag, meer dan tien keer met de politie in aanraking zijn gekomen. Zij zijn wel verantwoordelijk is voor een groot deel van de meldingen.

Bij de levensloopaanpak, een project met een lange adem, worden mensen tijdens hun leven, of zo lang het nodig is, gemonitord en krijgen ze de kans om mee te doen in de samenleving. De politie hoopt op deze manier het aantal overlastmeldingen te kunnen terugdringen. Dit moet bijdragen aan een veiliger omgeving, ook voor de persoon zelf.
Dit vraagt ook om keuzes voor meer huisvesting, opnameplekken, beveiligde bedden, 24-uurs crisisopvang, financiering en een aanpak voor de wachtlijsten. De aanpak van overlast van personen met verward gedrag moet daarom ook hoog op de politieke agenda blijven staan. Het kabinet stelt daarom, tot 2026, 59 miljoen euro extra beschikbaar om de samenwerking tussen het zorg-, sociaal en veiligheidsdomein te intensiveren.

Bron: De Limburger, 15 januari 2024

Click to listen highlighted text!