Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen   Click to listen highlighted text! Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen
Wmo-raad Sittard-Geleen

1ste Kwartaalrapportage Sociaal Domein 2019

1ste Kwartaalrapportage Sociaal Domein 2019

De afname van het aantal mensen met een Pgb en de toename van het aantal mensen met Zorg in Natura (ZiN), die in de  voorgaande kwartalen al zichtbaar was, heeft zich in dit kwartaal voortgezet.
Opvallend is wel de toename van het aantal cliënten met een indicatie huishoudelijke ondersteuning. De invoering van het abonnementstarief Wmo is met grote waarschijnlijkheid de oorzaak van deze toename.
Ook is in er een aanzienlijke toename te zien van het aantal contactmomenten en unieke cliënten in het Wmo Adviescentrum. De oorzaken van deze toename zijn o.a.:
* Huishoudelijke ondersteuning: nieuwe cliënten en het omzetten van een bestaande indicatie naar het nieuwe normenkader.
* Project collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV): het stopzetten van de pasjes van cliënten die een jaar niet hebben gereisd.
* Eigen bijdrage Wmo: de invoering van het abonnementstarief van € 17,50 per 4 weken per 01 januari 2019.
Zie voor meer informatie de 1ste kwartaalrapportage 2019 en het overzicht Wmo 2016 – 2019.

Click to listen highlighted text!