Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen   Click to listen highlighted text! Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen
Wmo-raad Sittard-Geleen

1ste Kwartaalrapportage 2020 Sociaal Domein

1ste Kwartaalrapportage 2020 Sociaal Domein

Verhouding ZiN en pgb: In dit kwartaal ontvangt 90% van de Wmo-cliënten huishoudelijke hulp en begeleiding op basis van Zorg in Natura (ZiN) en 10% op basis van persoonsgebonden budget (pgb). Hiermee heeft de afname van het aantal cliënten met een pgb zich bestendigd.
Maatwerkvoorzieningen Wmo: Deze worden onderverdeeld in:

  • Dienstverlening: huishoudelijke hulp, ondersteuning en vervoer op maat, en
  • Materiële voorzieningen: rolstoelen, vervoersvoorzieningen en woningaanpassingen

Met betrekking tot dienstverlening, is dit het aantal cliënten dat op de laatste dag van het kwartaal hiervan gebruik maakt. Ten aanzien van het materiële voorzieningen is dit het aantal voorzieningen dat in het kwartaal is toegekend. Bij beide categorieën is een toename te zien ten opzichte van het 4e kwartaal 2019.
Advies, meldingen & toekenningen: In dit kwartaal zijn het aantal contactmomenten en unieke cliënten in het Wmo Adviescentrum, evenals het aantal meldingen waar een of meerdere adviezen uit is voortgekomen verder afgenomen tot opzichte van de vorige kwartalen. Mogelijk heeft dit te maken met de Coronacrisis en de daaromtrent genomen maatregelen.
Bezwaarschriften: In zijn algemeenheid worden bezwaarschriften die in een kwartaal binnen komen niet in datzelfde kwartaal afgehandeld. Dit heeft alles te maken met de afhandelingstermijn van twaalf weken van een bezwaarschrift. Eventueel met een verlenging met zes weken.
Tot en met het 4e kwartaal van 2019 werd in deze rapportage steeds het percentage (gedeeltelijk) gegronde bezwaarschriften vermeld. Vanaf 2020 is ervoor gekozen om alleen het percentage gegronde bezwaarschriften op te nemen. Dat zijn de bezwaarschriften waarbij een inwoner in de beslissing op bezwaar helemaal in het gelijk is gesteld.
De reden hiervoor is, dat bij een gedeeltelijk gegrond bezwaar geldt dat ook een deel ongegrond is. Vaak is dit zelfs het belangrijkste deel. Door de gegronde en gedeeltelijk gegronde bezwaarschriften onder één noemer te scharen, lijkt het alsof de betreffende onderliggende primaire besluiten in bezwaar geen stand hebben gehouden, terwijl dat meestal wel zo is. Door nu alleen nog maar de volledig gegronde bezwaren op te nemen, wordt duidelijker waar de inwoner helemaal in het gelijk is gesteld.
Het komt overigens ook voor dat bij de behandeling van een bezwaarschrift al meteen wordt geconstateerd dat er iets schort aan het primaire besluit, of dat de inwoner in bezwaar (alsnog) informatie heeft aangeleverd die maakt dat het primaire besluit alsnog geen stand kan houden. Dan wordt dit vooraf al gecorrigeerd en wordt er een nieuw primair besluit genomen. Het bezwaar wordt dan in de meeste gevallen ingetrokken. Die bezwaren zijn dan ook niet meer terug te zien in de aantallen ‘afgehandeld’.

Zie voor meer informatie de
1ste Kwartaalrapportage 2020 Sociaal Domein en het
Overzicht kwartaalrapportage Wmo 2017 – 2020.

Click to listen highlighted text!